Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a.s. emituje investiční akcie třídy A

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a.s. zahájil v polovině července úpis investičních akcií třídy A. Nashromážděné prostředky budou použity na financování stávajících projektů fondu a na nové akvizice. Minimální investice začíná na 5 milionech korun a pro rok 2022 je zajištěné zhodnocení stanoveno ve výši 10 % p.a. Fond vznikl přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s. letos v lednu a jeho zakladatelé ovládají developerskou skupinu MS-INVEST. Obhospodařování a správu zajišťuje společnost CODYA investiční společnost, a.s.

Fond bude nabízet úpis investičních akcií třídy A do 7. října 2022. Investiční akcie třídy A není možné odkoupit do 31. 12. 2026 (dále jen „lock-up perioda“) a do tohoto data se jejich zhodnocení bude odvíjet od sazby 1D PRIBOR se stanoveným minimálním a maximálním zhodnocením. Pro rok 2022 je stanoveno fixní zhodnocení ve výši 10 % p.a. Zhodnocení bude do konce lock-up periody zajištěno investičními akciemi třídy Z, které vlastní zakladatelé fondu. Po konci lock-up periody se bude zhodnocení investičních akcií třídy A odvíjet od tržní hodnoty aktiv ve fondu.

Investiční strategie 3M FUND MSI SICAV kombinuje jak výnosové nemovitosti, tak investice do developerských projektů. Ve stávajících sedmi nemovitostních společnostech, kam mimo jiné poputují prostředky získané  úpisem investičních akcií třídy A, drží fond 100% podíl. Tyto společnosti vlastní výnosové nemovitosti (kancelářská budova Vídeňská v Brně, kancelářské prostory Karolina Plazza v Praze), projekty ve výstavbě (rezidenční a komerční projekt Palác Trnitá v Brně) a pozemky pro připravované projekty Michelský mlýn, Hostivice, OC Kaskády Ivanovice a Retail park Senohraby. Fond úzce spolupracuje s developerskou společností MS-INVEST, která řídí přípravu, výstavbu a prodej jeho projektů. 

Je nám potěšením, že můžeme v rámci fondu představit emisi investičních akcií třídy A a našim investorům nabídnout možnost atraktivního zhodnocení. Stávající i budoucí investoři se tak mohou stát součástí exkluzivní komunity a svou investicí se podílet na konkrétních projektech skupiny MS-INVEST,“ říká Petr Malík, spoluzakladatel a akcionář 3M FUND MSI SICAV a.s. 

Obhospodařování a administraci fondu má na starosti profesionální správce fondů CODYA investiční společnost, a.s. Nemovitostní fondy jsou mezi českými investory velmi oblíbené, protože nabízejí velmi zajímavý výnosový potenciál s ohledem na vývoj inflace. Fond 3M FUND MSI SICAV nabízí navíc výnos zajištěný investičními akciemi zakladatelů po dobu, kdy se investiční akcie třídy A neodkupují,“ říká Robert Hlava, předseda představenstva CODYA investiční společnosti, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a.s. vznikl na začátku roku 2022 přeměnou z 3M FUND MSI a.s. Skupina MS-INVEST, která je partnerem fondu, se dlouhodobě řadí mezi klíčové hráče na developerském trhu v Praze a Brně a patří mezi významné investory do nemovitostí.

O 3M FUND MSI SICAV

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a. s. vznikl 1. 1. 2022 přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s. založené v březnu 2021. Investiční strategie fondu zahrnuje mix aktiv jako výnosové nemovitosti a investice do developerských projektů. Cílem je investovat prostředky svých investorů do nemovitostních projektů realizovaných společností MS-INVEST a.s., jedním z lídrů developerského trhu v Praze a Brně.

Spoluzakladatelem a jedním z akcionářů 3M FUND MSI SICAV je Petr Malík, jenž je taktéž prostřednictvím společnosti MSI Partners s.r.o. společníkem v dalším holdingu skupiny – MSI Capital. Petr Malík se v rámci skupiny zabývá zajišťováním financování a řízením finančních struktur. Dalšími zakladateli a akcionáři fondu jsou Lubomír Malík a Vladimír Meister, oba akcionáři MS-INVEST a.s. a společníci MSI Partners s.r.o. (potažmo MSI Capital s.r.o.). Lubomír Malík a Vladimír Meister jsou v rámci skupiny odpovědní za akvizice projektů, jejich přípravu a následnou realizaci.

Více informací na: www.3mfund.cz a www.ms-invest.cz.