Mezinárodní firemní průzkum potvrdil progres: Průmyslový 3D tisk využívají firmy pravidelně. Češi do něj ze zkoumaných zemí investují nejvýrazněji.

Praha, 27. července 2022 – Mezinárodní skupina Admasys International, jejímž českým členem je společnost 3Dwiser, uskutečnila průzkum využívání průmyslového 3D tisku ve výrobních firmách. Průzkum se zaměřil na využívání a vnímání aditivní výroby v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku ve firmách o velikosti 50+ zaměstnanců. Česká republika z průzkumu vychází jako země s nadprůměrnou mírou využívání aditivní výroby. 3D tisk u nás využívá přibližně 6 % firem, což Českou republiku dostává na 6. místo v celkovém srovnání zemí EU. 

Jedno ze zásadních zjištění celého průzkumu hned na úvod: Celkem čtyři pětiny (80 %) dotazovaných firem, které vůbec 3D tisk nějakou formou využívají, ho ve svém provozu využívají zcela pravidelně. Aditivní výroba pro ně tedy není experimentem, ale začíná být plně adoptovanou technologií, která dozrála.  Právě tyto společnosti ho vnímají jednoznačně pozitivněji než ty, které tuto technologii ještě do provozu nezavedly. Firmy, které už s 3D tiskem mají zkušenosti, jsou také více ochotné do této technologie nadále investovat, nebo ho začít realizovat přímo na vlastních tiskárnách. 

Tomáš Soóky, jednatel společnosti 3Dwiser říká: „Průzkum ukazuje řadu trendů a potvrzuje, že tam, kde už na aditivní výrobu vsadili, jsou více než spokojeni s výsledky. Už vědí, že 3D tisk v průmyslu není pouze hračka ani drahý špás, ale především šikovný a univerzální nástroj, který se vyplácí. Při uvážlivém nasazení dokonce velice rychle vrací investované prostředky.“

Z výzkumu vyplývá, že společnosti, které ještě ke 3D tisku nepřistoupily, se nejvíce obávají jeho velké finanční náročnosti (33 %). Tuto obavu však vyvracejí firmy, které už aditivní výrobu používají. Více, než čtyři pětiny z nich (84 %) vnímají technologii 3D tisku především jako zásadní úsporu času a peněz ve výrobě.     

“Ze srovnávaných zemí jsme na tom v Česku rozhodně nejlépe. V Maďarsku vývoj ženou hlavně vládní dotace. Slovensko působí jako ještě větší montovna než Česko, střední a velké výrobní firmy tam většinou vlastní zahraniční majitelé, takže tam není vývoj ani tlak na efektivitu. U nás je tenhle mix podstatně lepší,” uvádí Soóky. “Jako region jsme ale oproti západu stále pozadu.“ 

Celkem 49 % firem zapojených do výzkumu se v rámci strategického nasazení 3D tisku zaměřuje na vývoj, výzkum a prototypování. Studie však jasně dokládá, že postupně se 3D tisk přesouvá do výroby, kde je aktivně využíván. Jako hlavní důvod užívání 3D tisku to uvedlo 47 % respondentů. Ne vždy se jedná přímo o výrobu jako takovou. Technologie pomáhá vyrobit či nahradit další komponenty, které firmě chybí. Potvrzuje se tedy, že dnešní možnosti 3D tiskáren a pokročilých materiálů daleko přesahují pouhou výrobu křehkých dílů pro účely vývoje. Tento trend navíc dál posiluje v souvislosti s globální dodavatelskou krizí vyvolanou pandemií koronaviru i válečným konfliktem na Ukrajině. 

„Výsledky průzkumu pro mě nejsou překvapením. Vidíme obrovský růst využití 3D tisku ve firmách a jsem si jist, že tento trend bude do budoucna nadále akcelerovat,“ uzavírá Tomáš Soóky.

O společnosti 3Dwiser:

3Dwiser s.r.o., součást mezinárodní skupiny Admasys International, je přední český dodavatel a distributor dostupných a spolehlivých, profesionálních technologií 3D tisku, 3D skenování a post-processingu. Poskytuje komplexní služby v oblasti aditivní výroby – od poradenství přes zakázkový tisk až po školení a technickou podporu. Čerpá z odborného zázemí vlastního týmu specialistů i z přímé spolupráce s českými a zahraničními výrobci tiskáren a tiskových materiálů. V Praze-Hloubětíně provozuje unikátní Aplikační centrum 3D tisku pomáhající s optimálním nasazením a rozšiřováním aditivní výroby s rychlou návratností investice.