Moore CZ: Komentář konjunkturální průzkum srpen

Komentář Petra Kymličky, partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic, k dnes zveřejněným datům ČSÚ v rámci indexu ekonomického sentimentu spotřebitelů a podnikatelů.

„Nízká důvěra spotřebitelů i podnikatelů má jeden společný jmenovatel, kterým je obrovská nejistota. Tu vzbuzují pesimistické vyhlídky spojené s nedodávkami plynu v blížící se topné sezóně. Spolu s dlouhodobějšími negativními faktory, jimiž je pro spotřebitele zejména rekordní inflace a pro podnikatele výpadky v dodavatelských řetězcích, jde o mix, který celkovou důvěru postupně přibližuje k historicky nejnižším hodnotám,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. Nepatrný růst důvěry mezi spotřebiteli je pouze mírnou korekcí dlouhodobějšího poklesu.