Komentář Moore CZ k zastropování cen energií pro domácnosti a malospotřebitele

Kkomentář odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic k vládou oznámenému zastropování cen energií pro domácnosti a živnostníky:

„Plošné zastropování cen je sice rychlou pomocí všem bez rozdílu, avšak za cenu výrazného prohloubení veřejného dluhu. Státu se stále nedaří přijímat cílená opatření, která pomohou složitou situaci zvládnout těm, kteří se bez ní neobejdou. V představeném modelu navíc zcela chybí mechanismus, který by motivoval k energetickým úsporám,“ komentuje partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička. „Pokud nebude poskytnuta rychlá a účinná podpora firmám, následné dopady v podobě propouštění a omezování subdodávek z části zastíní i zastropování cen pro domácnosti a malospotřebitele,“ dodává Kymlička k chystanému řešení pro firmy, které by mělo být představeno ve středu.