Comsol Day: Solar and Wind – pozvánka na online seminář

Komunikační platforma Sci-line pro obnovitelnou energetiku, pokročilé technologie a inovace spojuje výzkum s výrobou. Švédská softwarová společnost Comsol i jejím prostřednictvím zve na online seminář o možnostech počítačové simulace v obnovitelné energetice, které významně rozšiřuje program COMSOL Multiphysics®.

22. září 2022 od 10 do 16 hod., registrace https://www.comsol.com/events/comsol-days/comsol-day-solar-wind-105081?vd=comsol-days 

Slunce a vítr jsou zásadními zdroji energie a jejich význam poroste. Zvýšení výroby a zlepšení účinnosti zejména u těchto dvou klíčových energetických technologií – solární a větrné energie, jsou nezbytné kroky, které je třeba realizovat neodkladně. Pro jejich dosažení je k dispozici celé spektrum nástrojů a počítačové simulace jsou zcela zásadní. 

Nejde jen o predikci slunečního svitu nebo modely regulace a integrace ostrovních systémů do sítě. 

Simulace slouží k zefektivnění vývoje a optimalizace technologií solární a větrné energie komplexně. Simulační modely umožňují třeba hlubší pochopení součástí udržitelného energetického systému a přesně předpovídají výkon. Podporují také inovace tím, že umožňují levné a rychlé testování nových nápadů a dosud nevyzkoušených řešení. 

Simulační software COMSOL Multiphysics® umožňuje vytvořit vysoce přesné modely procesů solárních článků, elektrických kontaktů a tepelného managementu elektráren.  Multifyzikální potenciál softwaru lze i použít k modelování systémů ochrany zařízení před bleskem.

 COMSOL Multiphysics® také usnadňuje analýzu vlivů prostředí – včetně slunečního záření, větru a koroze na tato zařízení.

Na COMSOL Day: Solar and Wind se od aplikačních inženýrů dozvíte více o možnostech softwaru COMSOL® a pracovních postupech simulace. Od zkušených klíčových řečníků také získáte vhled do praktických implementací ve výzkumu a vývoji. Bude představen i pracovní postup modelování, který umožňuje členům týmu z více oddělení spolupracovat s dalšími simulačními inženýry.

Hlavní body programu:  

10:10 Modeling Trends in Solar and Wind Energy
11:00 FEM Simulations of Solar Energy Systems: from Solar Cells to PV Modules; Batteries, and Heat Exchangers
11:30  Analyzing Solar Cell Designs at the Semiconductor Scale,  Lightning Protection for Wind Turbines
13:30  Solar Radiation Modeling; Electric Cables and Transmission Lines
14:15  Modeling and Simulation of Power Electronics; Modeling Generators with the AC/DC Module