Francie bude mít na strojírenském veletrhu v Brně rekordní účast – představí 25 firem v 5 pavilonech a uspořádá panelovou diskusi o energetických úsporách

Praha, 26. 9. 2022 — Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) se stala jedním z partnerů Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 4. do 7. října 2022. Na brněnském výstavišti bude mít rekordní zastoupení za posledních 20 let – v 5 pavilonech představí celkem 25 firem. Zároveň je organizátorem panelové diskuse na téma udržitelného rozvoje a energetických úspor. Strategickým partnerem veletrhu je  druhý ekonomicky nejsilnější francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes.

„Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu chceme prezentovat Francii, která je 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem České republiky, jako jednoho z klíčových obchodních partnerů. Naše účast bude přitom největší za posledních 20 let a přispěje k tomu také čestný host – francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který představuje pro české firmy atraktivní obchodní příležitost díky druhému nejvyššímu HDP ve Francii,” uvedl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.

Francouzský pavilon na veletrhu reprezentuje špičkovou francouzskou kvalitu a francouzské know-how. 25 vystavujících firem z různých oborů představí svá řešení , která jsou příkladem francouzské kvality v oblasti průmyslu 4.0 a inovací. Jedním ze zajímavých vystavovatelů bude např. firma Isitec International, která se specializuje na digitalizaci, průmysl 4.0 a umělou inteligenci. Společnost začala s automatizací systémů pro francouzskou poštu a poté tyto služby rozvinula v logistických platformách elektronického obchodu. Vzhledem k tomu, že Česká republika je průmyslově vyspělou zemí, a také díky její geografické poloze, se majitelé rozhodli investovat právě zde. Mezi vystavovateli bude také vítěz Cen Francouzsko-české obchodní komory, rodinná firma a úspěšný exportér do České republiky ABI Profils.

Partner letošního veletrhu, francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, má druhé největší HDP Francie ve výši přes 250 miliard eur, 8 milionů obyvatel, 70 000 nově založených firem každý rok a významný podíl pracovních míst v průmyslu. Zároveň se jedná o druhý největší turistický region Francie. Zahajovacího koktejlu francouzské expozice na stánku V27 se zúčastní viceprezident regionu Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier.

FČOK také v rámci svého dlouhodobého projektu Sustainaible Business Forum uspořádá spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a za podpory Komerční banky, společností Manutan, Schneider Electric, TotalEnergies a Veolia, panelovou diskusi na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnosti

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, se chceme také zaměřit na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveń zde budeme prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,”  uvedl Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK. 

“Účast Auvergne-Rhône-Alpes, předního francouzského průmyslového kraje, na veletrhu MSV v Brně odráží snahu tohoto regionu podporovat, v úzké spolupráci s Team France Export, své podniky v jejich mezinárodním rozvoji s cílem usnadnit a podpořit uzavírání nových obchodních a průmyslových partnerství. Veletrh MSV je vyhlášený svou dynamikou v oblasti technologických a IT inovací. A region Auvergne-Rhône-Alpes pro české a středoevropské firmy představuje investiční příležitosti. Coby nejvýznamnější průmyslový zaměstnavatel ve Francii podporuje průmyslové firmy a dodavatele průmyslových služeb v každé fázi jejich podnikání na novém teritoriu. Díky Team France Export a agentuře pro hospodářský rozvoj Invest in Auvergne-Rhône-Alpes mohou podniky v regionu využívat řady služeb, jako je např. podpora při zakládání nebo rozvoji firmy ve Francii, individuální studie o dostupné finanční podpoře, pomoc při navázání kontaktů s dalšími podniky pro rychlejší začlenění do ekosystému či vyhledání ideální lokality pro založení podniku.” Philippe Meunier vice-prezident pro mezinárodní vztahy, regionu Auvergne-Rhône-Alpes

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za „Hannoverský veletrh střední Evropy“, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech. 

Zástupce médií zveme na následující události v rámci MSV 2022:

  • Francouzsko-české fórum na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnosti, pořádá FČOK spolu se Svazem průmyslu a dopravy

Administrativní budova BVV, kinosál 102, 5. 10. 2022 – 13:00 – 15:00.

  • Slavnostní zahajovací koktejl Francouzské expozice s prezentací produktů regionu  Auvergne-Rhône-Alpes

Stánek V33, 5. 10. 2022 16:00.

  • Individuální návštěvy stánku FČOK v pavilonu V27

Akreditace: milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775556587

Francouzsko-česká obchodní komora a LeBooster

Francouzsko-česká obchodní komora je členem mezinárodní sítě 126 francouzských obchodních komor ve světě CCI France International. Již 25 let je nezávislou organizací, která se stoprocentně samofinancuje a reprezentuje podnikatelskou komunitu více než 280 členských firem v České republice. Členské firmy zaměstnávají přes 78 000 lidí a dosahují v České republice obratu přes 163 miliard korun. Komora se zaměřuje na několik klíčových oblastí, kterými jsou podpora podnikání členů a vytváření nových obchodních příležitostí, informování a zviditelnění členů v rámci komunity i navenek, setkávání zástupců firem skrze profesní kluby a další příležitosti pro networking. Jednou z klíčových rolí komory je podpora vstupu francouzských firem na český trh, ať již formou investic, akvizic nebo francouzského exportu zboží a služeb. Tyto aktivity probíhají pod značkou “LeBooster” a zahrnují studie a analýzy trhu, benchmarking, nábor nových zaměstnanců, zakládání poboček a účetní a daňovou správu.  Ročně takto komora pomůže v průměru 60 firmám. 

 

PŘÍLOHA 

Francie zůstává čtvrtým největším zákazníkem a sedmým největším dodavatelem do České republiky.

Na francouzský dovoz z České republiky připadá 38 % automobilového průmyslu (vozidla + vybavení) a 30 % mechanického, elektrického, elektronického a počítačového vybavení. Automobilový průmysl se na francouzském vývozu do České republiky podílí téměř 15 % a odvětví „mechanická, elektrická, elektronická a počítačová zařízení“ 25 %.

v miliadrách eur201920202021
francouzský export do ČR 4,7 4,2 5,0
francouzský dovoz z ČR8,0 6,7 7,6
bilance         -3,3 -2,5 -2,7