Environmentální tým v Deloitte Legal vede nově Olga Kaizar

Praha, 29. září 2022 – Novou šéfkou environmentální praxe advokátní kanceláře Deloitte Legal se stala nynější partnerka a vedoucí Real Estate týmu Olga Kaizar. Od 1. října tak bude zodpovídat i za tým, který se zaměřuje na komplexní poradenství v oblasti rozvoje klientů směrem k trvalé udržitelnosti.

Environmentální tým Deloitte Legal poskytuje klientům potřebné analýzy, regulatorní poradenství, strategické plánování, nastavení změny provozu či vytvoření nových projektů, získání externího financování, nastavení interních pravidel či pomoc v oblasti nefinančního výkaznictví.

„Jsem rád, že Olga přinese do tolik důležité oblasti, jakou je právní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, potřebnou energii a byznysový přístup. V současné době silného společenského zaměření na ESG agendu jde o nesmírně důležitou oblast pro naše klienty. I proto je oblast ESG naší prioritou. Olga zajistí silnou synergii těchto témat pro oblast Real Estate a další odvětví, na která nová regulace dopadne nejdříve,“ říká vedoucí partner Deloitte Legal Martin Bohuslav.

„V Deloitte Legal vnímáme oblast udržitelnosti jako prioritu. Naším cílem je poskytnout klientům moderní řešení, která přesahují tradiční právní služby. Díky silnému zázemí disponujeme zkušenými experty, kteří jsou schopni zkonzultovat individuální potřeby a cíle firem a tím snížit rizika spojená s nedostatečnou reflexí požadavků ESG,“ doplňuje partnerka Deloitte Legal Olga Kaizar.

Olga Kaizar má více než 20 let zkušeností v oblasti nemovitostního práva. Zaměřuje se především na poskytování právních služeb domácím i mezinárodním klientům a vedení komplexních nemovitostních transakcí a developerských projektů, zároveň v současnosti poskytuje řadě klientů poradenství v oblasti ESG.

O Deloitte Legal 

Deloitte Legal je advokátní kancelář, která díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickému zázemí patří mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v České republice. V našem týmu je více než 90 odborníků s vysokou právní kvalifikací. Právní služby poskytujeme prostřednictvím našich kanceláři v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.