V rámci dostavby dálnice D4 začaly odstřely skalního masivu u Milína, odtěžený materiál se znovu použije

Na stavbě dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, odstartovala jedna z nejvýznamnějších akcí letošního roku. Dojde k odtěžení velkého skalního masivu u obce Milín, který tvoří překážku v budoucí trase komunikace. První odstřely začnou v tomto týdnu.

Současná silnice I/4, která se postupně mění na dálnici D4, vede na své trase kolem Milína v úzkém zářezu kolem 577 metrů vysokého vrchu Běleč. Kvůli rozšíření I/4 na parametry dálnice a přístavbě levého jízdního pásu musí stavebníci část vrchu odtěžit. První odstřel se uskuteční v úterý 26. 10., další pak budou v této úvodní etapě probíhat střídavě na dvou místech bělečského masivu do 10. listopadu. 

Během příštích 8 až 9 měsíců proběhne u Milína zhruba 70 odstřelů. Každý odstřel bude „unikátní“ v tom smyslu, že jeho rozsah bude předem odborně posouzen a dle geologické situace odborníci určí přesné množství trhaviny. Celkem se odtěží z vrchu Běleč zhruba 43 000 kubických metrů horniny, které budou znovu použity v rámci terénních úprav na D4.

Odstřely masivu proběhnou s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Nasazena bude speciální skandinávská metoda tzv. drill and blast, která výrazně sníží hluk, prašnost a otřesy z těchto prací. Při každém odstřelu budou použity speciální ochranné rohože, které zabrání rozletu rozvolněné horniny. Nově vznikající svah v zářezu bude z bezpečnostních důvodů v průběhu trhacích prací postupně zajišťován.

Během samotného odstřelu bude doprava na I/4 dočasně omezena, a to vždy na cca 30 minut. A provoz bude po nezbytnou dobu z I/4 odkloněn přes obec Milín. 

Vlastnímu zahájení odstřelů předcházely rozsáhlé přípravné práce. V části svahu byly zastiženy odlišné podmínky, než předpokládal geologický průzkum. Ve svahu se vyskytovalo velké množství sypké zeminy promísené s balvany. Tuto nesoudržnost bylo zapotřebí vybourat speciální technikou, aby bylo možné se dostat až k samotnému skalnímu masivu. Současně museli stavebníci vytvořit žlab, který zachycuje dešťovou vodu přitékající z okolního terénu a odvádí ji mimo plochu zářezu. 

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Stavební práce provádí DIVia stavební, která patří do skupiny VINCI Construction CS, provoz a údržba na existujících téměř 16 kilometrech je od 1. 7. 2021 v rukou společnosti Via Salis Operations, vlastněné ze 100 % VINCI Highways.

O společnosti Via Salis

Via Salis je společným podnikem VINCI Concessions a Meridiam. Via Salis je zodpovědná za první PPP projekt stavby dálnice v ČR. Zajišťuje projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu 32 km nových kilometrů dálnice D4 a modernizaci a údržbu dalších 16 km již zprovozněných úseků.

Více informací:

www.viasalis.cz

O společnosti VINCI Highways

VINCI Highways, dceřiná firma VINCI Concessions, je přední koncesní společnost a provozovatel služeb silniční mobility. VINCI Highways projektuje, financuje, staví a provozuje dálnice, městské sítě, mosty, tunely a mýtné služby v 16 zemích světa. Infrastrukturní síť, kterou spravuje, je dlouhá téměř 4 000 km. Společnost VINCI Highways využívá svých odborných znalostí, aby zaručila nejvyšší standardy z hlediska výkonu a bezpečnosti, čímž zaručuje řidičům pozitivní uživatelskou zkušenost.

Více informací:

https://www.vinci-concessions.com/en/vinci-highways

@VINCIConcess

https://www.linkedin.com/company/vinci-concessions/

O společnosti Meridiam

Společnost založil v roce 2005 Thierry Déau. Vycházel přitom z myšlenky, že spojení zájmů veřejného a soukromého sektoru může poskytnout řešení základních potřeb obyvatel. Meridiam se specializuje na dlouhodobý rozvoj, financování a řízení udržitelné veřejné infrastruktury ve třech odvětvích: mobilita zboží a lidí; přechod k nové energetice a životní prostředí; sociální infrastruktura. Meridiam v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 8 miliard USD a více než 80 projektů.

Více informací:

https://www.meridiam.com/fr/

@Meridiam

https://www.linkedin.com/company/meridiam/mycompany/

O společnosti DIVia stavební

DIVia stavební je dodavatelem veškerých stavebních prací na projektu PPP D4. Patří do Skupiny VINCI Construction CS, kam patří rovněž společnosti jako EUROVIA CS, Stavby mostů, PRŮSMTAV, FREYSSINET CS, PREFA PRO, OK Třebestovice, které na tomto projektu budou pracovat. Celkem do Skupiny patří dvě desítky tradičních stavebních firem a provozoven. Skupina zaměstnává více jak 4000 lidí a realizuje až 1800 malých i velkých projektů po celé ČR a SR. 

Více informací:

https://www.vinci-construction.cz/detail-divia-stavebni