Pouze 11 % studentů se cítí být velmi dobře připraveno na práci

Praha 27. října 2022 – V postpandemické éře mají vysokoškolské instituce příležitost změnit představu o zkušenostech studentů a dosáhnout tak lepších výsledků. Nové údaje ukazují, že tato práce začíná v okamžiku, kdy se student zapíše.

Proč je to důležité: Pouze třetina studentů uvádí, že má s univerzitou skvělé zkušenosti. Instituce jsou pod větším tlakem než kdy jindy, a to aby studenty smysluplně zapojily a podporovaly po celou dobu jejich studia, přizpůsobily se novým očekáváním a lépe je připravily na svět práce.

Nová zpráva společnosti Salesforce naznačuje, že instituce se musí vyvíjet, aby přilákaly studenty v situaci, kdy rostou náklady na vzdělání, zaměstnavatelé ruší požadavky na čtyřleté vzdělání a narůstá krize dovedností, kdy se jen 32 % zaměstnanců z generace Z cítí být velmi dobře vybaveno prostředky k osvojení digitálních dovedností potřebných k prosperitě.

Podněty k novinkám: Třetí výroční zpráva společnosti Salesforce Connected Student Report provedla průzkum mezi více než 1 300 studenty a 1 300 odborníky z oblasti vysokoškolského vzdělávání po celém světě. Zpráva obsahuje poznatky z hloubkových briefingů s vedoucími pracovníky vysokoškolských institucí v 11 zemích. Mezi zjištění patří např:

  • Téměř polovina (47 %) studentů si vybrala svou instituci na základě potenciálních vyhlídek na budoucí kariéru, avšak pouze 11 % se cítí být velmi dobře připraveno na svět práce.
  • Pouze třetina dotázaných studentů hodnotila své zkušenosti s nástupem do zaměstnání velmi dobře.
  • Pouze 2 % studentů, kteří uvedli špatnou zkušenost s nástupem, uvedla, že se jim na univerzitě celkově líbilo.
  • Téměř polovina (48 %) studentů předpokládala, že jejich kvalifikace bude pro zvolenou kariéru relevantní pouze pět let nebo méně po ukončení studia.
  • Vysokoškolské instituce mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby se studenti cítili jako doma – pouze 12 % studentů uvedlo, že na své škole pociťují silný pocit sounáležitosti.

Příležitost: Vysokoškolské instituce mohou posílit úspěšnost studentů tím, že jim poskytnou skvělé zkušenosti a komplexní podporu od prvního dne v kampusu, ať už virtuálně nebo osobně.

  • Studenti, kteří měli skvělou zkušenost s nástupem, měli 35x větší pravděpodobnost, že budou mít celkově skvělou zkušenost i s univerzitou, než ti, kteří ji neměli.
  • Téměř sedm z deseti (69 %) studentů, kteří měli skvělý onboarding, také cítilo, že jim jejich vysoká škola nabídla individuální zkušenost, která byla přizpůsobena jejich individuálním potřebám a zájmům.
  • Polovina (49 %) studentů očekává, že od své univerzity získá dovednosti a znalosti související s prací, ať už online nebo osobně, a stejný počet studentů tvrdí, že by je jejich univerzita mohla podpořit v celoživotním vzdělávání tím, že by jim po ukončení studia poskytla přístup k bezplatným volitelným kurzům.
  • Čtyřicet procent studentů uvádí, že potřebují, aby jim jejich univerzity nabízely workshopy zaměřené na konkrétní zaměstnání, které by jim pomohly budovat kariéru.
  • Pouze 10 % studentů uvedlo, že se cítí velmi propojeni se studentskou nebo absolventskou komunitou, a jen 24 % uvedlo, že jsou velmi spokojeni se službami a podporou pro studenty.

Jak mohou univerzity dosáhnout tohoto cíle?

Přizpůsobením zkušeností studentů jejich potřebám a zájmům – včetně většího důrazu na pohodu, plánování kariéry a zlepšení připravenosti na pracovní sílu prostřednictvím zkušeností z praxe – mohou instituce dosáhnout lepších výsledků, přilákat více studentů a vybudovat pevné vazby, které přetrvají dlouho po ukončení studia.