87 % marketérů tvrdí, že jejich práce má nyní větší hodnotu

Osmé vydání zprávy Salesforce’s State of Marketing report ukazuje, jak se v situaci makroekonomických překážek mění priority marketérů a jak přijímají inovativní taktiky. Na základě globálního průzkumu mezi vedoucími pracovníky v oblasti marketingu a agregovaných dat platformy Salesforce Marketing Cloud tato zpráva také zdůrazňuje, jak marketéři využívají automatizaci k tomu, aby poskytli více s menšími náklady a zároveň poskytli personalizované zkušenosti tváří v tvář měnícím se předpisům o ochraně osobních údajů.

Praha 14. listopadu 2022 – Cítíte se zavaleni? Pokud jste obchodník, máte k tomu dobrý důvod. Jak to vidí marketingová ředitelka společnosti Salesforce Sarah Franklinová: „Nacházíme se v době obrovské transformace, která vyžaduje, abychom si znovu představili, jak se spojujeme se zákazníky.“

Aby společnost Salesforce zhodnotila, jak se marketéři v tomto novém prostředí orientují, vydala společnost Salesforce osmé vydání zprávy State of Marketing. Na základě průzkumu mezi 6 000 marketéry ve 35 zemích a analýzy bilionů odchozích marketingových zpráv odeslaných pomocí platformy Salesforce zpráva zkoumá, jak marketéři:

  • Dělají více s méně prostředky tváří v tvář makroekonomické nejistotě.
  • Pracují na tom, aby splnili měnící se očekávání zákazníků v oblasti digitálních technologií.
  • Přizpůsobují se novým předpisům o ochraně osobních údajů a zároveň poskytují výjimečné personalizované služby.

Zde jsou některá zjištění:

Marketéři zůstávají odhodlaní i přes makroekonomické a pracovní překážky

Makroekonomická nejistota možná nutí týmy přehodnocovat rozpočty a dolaďovat technologické balíčky, ale marketéři jsou i nadále přesvědčeni o svém přínosu k úspěchu svých firem. Osmdesát sedm procent marketérů tvrdí, že jejich práce má nyní větší hodnotu než před rokem, což je o 10 procentních bodů více než loni.

To však neznamená, že by práce byla jednodušší. Právě naopak: každý třetí marketér pociťuje tíseň v důsledku snižování rozpočtů, zatímco očekávání spotřebitelů stále rostou, a to zejména v odvětvích přírodních věd, výroby a technologií. 71 % marketérů tvrdí, že splnit očekávání zákazníků je obtížnější než před rokem.

33 % marketérů uvádí, že rozpočtová omezení představují problém.

Za stále náročnější situaci v marketingu mohou částečně i nedostatky v personálním zajištění. Trendy jako „velká rezignace“, „tichý odchod“ a propouštění dělají vlny napříč firemními zdroji talentů a marketingové týmy pociťují jejich dopad.

71 % vedoucích pracovníků v marketingu má letos větší problémy s udržením talentů než loni.

Tváří v tvář zvýšeným nárokům a omezeným zdrojům se marketéři pozorně zabývají tím, jaké schopnosti potřebují a jak mohou vytěžit hodnotu ze svých stávajících investic.

I přes primární zaměření na maximalizaci hodnoty stávajících nástrojů a technologií zůstávají inovace pro marketéry na prvním místě. Marketingoví pracovníci, kteří jsou zaplaveni novými kanály a přizpůsobeni měnícím se spotřebitelským trendům, napínají své kreativní svaly a jako svou druhou prioritu uvádějí „experimentování s novými strategiemi a taktikami“.