Česko.Digital získává podporu přes 7 milionů korun od Google.org na rozvoj digitálních dovedností Čechů

Praha, 14. listopadu 2022 – Česko.Digital je komunita expertních dobrovolníků z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing. Jejím cílem je budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky. Tato vize, společně s úspěšnými projekty, které Česko.Digital již realizovalo, zaujala společnost Google. Google.org, filantropická odnož Googlu, se rozhodla organizaci podpořit na 2 roky částkou 300 tisíc USD (přibližně 7,3 milionů korun), které Česko.Digital investuje do rozvoje komunity a do cílených aktivit, které pomohou snížit dopady digitálních nerovností (tzv. digital divide). 

Česko se dlouhodobě potýká s problémy nedostatku digitálních a technologických dovedností mezi staršími lidmi, dětmi ze znevýhodněného prostředí a dalšími zranitelnými skupinami obyvatel, celkově se jedná zhruba o 4 miliony obyvatel (dle dat od CZSO a MPSV.) Navzdory úspěchům v digitalizaci soukromého sektoru, veřejná správa a neziskové organizace dle dat z výzkumů European Techsoup Survey 2021 a DESI Index 2021 zaostávají (Česká republika se v indexu řadí na 18.místo mezi 27 členskými státy EU). Česko.Digital tyto problémy řeší, podpora  od Googlu mu umožní rozvinout stávající aktivity a otevřít nové příležitosti pro rozvoj digitální zdatnosti v české společnosti.

Chceme těmto skupinám ukazovat nové příklady využití digitálních nástrojů na dobře známých životních situacích (návštěva lékaře, nalezení nové práce nebo komunikace s blízkými). Věříme, že tento přístup povede k rozvoji digitálního uvažování, pomůže překonat bariéry a vytvoří rovné příležitosti pro všechny,” komentuje Eva Pavlíková, výkonná ředitelka organizace. Získané zkušenosti chce Česko.Digital nabídnout i dalším neziskovým organizacím, které se tématu věnují.

Podpora pro Česko.Digital je součástí širšího závazku Googlu, v rámci kterého společnost prostřednictvím své filantropické odnože Google.org podpoří digitalizaci, digitální inkluzi a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností v České republice. Během dvou let vyčlení celkem 3,3 milionu eur (přibližně 81 milionů Kč) na podporu české digitální ekonomiky a pomůže s tvorbou ekonomických příležitostí pro znevýhodněné komunity.

O Česko.Digital:

Česko.Digital je největší civic-tech organizace v Evropě a komunita expertních dobrovolníků z mnoha oborů od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří ve svém volném čase pomáhají státu a nestátním organizacím a mění tak Česko k lepšímu. Komunitu Česko.Digital založili v roce 2019 Jakub Nešetřil, Radka Horáková a Eva Pavlíková. Aktuálně je v komunitě přes 5 500 dobrovolníků. Cílem Česko.Digital je budoucnost, ve které technologie slouží lidem, bez ohledu na čas, místo nebo sociální podmínky. Více informací najdete na www.cesko.digital.