Vysokoškoláci podpoří Sbírku potravin. Během Markething hackathonu navrhnou jarní komunikační kampaň

Praha, 23. 11. 2022 – Studentský spolek Markething, který funguje pod záštitou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádá 7. prosince noční hackathon pro pomoc projektu Sbírka potravin. Cílem dobrovolníků bude navrhnout komunikační kampaň, která na jaře pomůže oslovit veřejnost a zprostředkuje tak pomoc lidem v nouzi. Akci spolupořádá Česká federace potravinových bank, která za Sbírkou potravin stojí. 

Tlak na potravinové banky se zvyšuje, hackathon má pomoci

Týmy studentů Fakulty sociálních věd se už na začátku prosince propojí s profesionály z největších marketingových agentur, aby společně navrhli jarní komunikační kampaň pro Sbírku potravin. „Potravinové banky v posledních měsících pomáhaly při mnoha krizích a počet lidí, kteří naši pomoc potřebují, se zvyšuje. Abychom mohli pokračovat, musíme to, co děláme i proč to děláme, správně vysvětlovat dárcům i veřejnosti. Jsme tedy moc rádi, že se do hackathonu můžeme zapojit a doufáme, že nám nová kampaň při jarní sbírce pomůže,” komentuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank a dodává: „Před rokem potravinové banky podporovaly potravinami 200 000 lidí ročně. Teď jich za stejnou dobu pravidelně přichází téměř 270 000.” 

Vítězný tým pomůže s reálnou kampaní

Každý tým studentů bude mít v rámci hackathonu svého mentora z marketingové agentury a chybět tak nebudou Jan Faflík z DDB Prague, Roman Biath z agentury Zaraguza, Roman Hůla z McCann Prague, David Suda za agenturu WMC/Grey nebo Richard Axell z TRADu. Úvodní prezentaci a odbornou konzultaci poskytne Pavel Galík z mediální agentury OMD. Na tvorbě zadání se podílel stratég Tomáš Mrkvička. Vítězný tým, který vybere odborná porota, pak získá možnost podílet se na skutečné realizaci kampaně. „Markething Hackathon pořádají naši studenti vůbec poprvé a máme velkou radost z toho, kolik lidí se nám rozhodlo svým zapojením pomoci. Věříme, že díky spolupráci studentů s odborníky dokáže akce přinést skvělé výsledky, které reálně pomohou lidem v nouzi,” říká Denisa Hejlová, zakladatelka spolku Markething.

Počet lidí v nouzi roste

Hackathon odpovídá na zvyšující se nutnost služeb potravinových bank a s nimi i Sbírky potravin. „Současná krize se bohužel promítá do všech oblastí života a zasahuje i ty, kteří se dříve dlouhodobě pohybovali nad hranicí chudoby,” vysvětluje Veronika Láchová. Příjmová chudoba v roce 2022 vzrostla na 16 %, a týká se tak téměř každé 6. tuzemské domácnosti. Policie navíc zaznamenává zvyšující se množství případů krádeží jídla.

Markething


Markething je neziskový projekt tvořený studenty, absolventy a přednášejícími na oboru Marketingová komunikace & PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Patří mezi nejsledovanější oborová online média v ČR. Za své fungování získal například Českou cenu za Public Relations a 3. místo v kategorii Státní správa, veřejný a neziskový sektor. Více na www.markething.cz, Facebooku, Instagramu nebo Twitteru.

Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Zastupuje je na národní i nadnárodní úrovni a provozuje centrální sklad. Ředitelkou ČFPB je Veronika Láchová. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně. Více na www.potravinovebanky.cz.

Sbírka potravin

Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru. Více na www.sbirkapotravin.cz.