Praha je ze všech světových měst osmá nejlepší v péči o životní úroveň

Česká republika je z hlediska kvality pracovních podmínek a příležitostí pětadvacátou nejlepší zemí světa. Hlavní město Praha je pak osmým nejlepším městem na světě ve schopnosti udržování životní úrovně, která je dostatečně atraktivní pro přilákání
a udržení talentovaných lidí na pracovním trhu. V této oblasti předčila i světové metropole jako je Washinton, D. C., Londýn a Paříž. Vyplývá to z šestého ročníku studie The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) personální agentury Adecco, která zkoumala 125 zemí světa a 114 měst. Porovnání výsledků všech předchozích ročníků zároveň přineslo zprávu o nepříznivém dlouhodobém trendu – rozdíly mezi lépe a hůře adaptovanými oblastmi se rozšiřují. Schopnost prosadit se v určitém oboru díky dostatku nadaných zaměstnanců se posiluje ve skupinách zemí, kde je již poměrně vysoká a oslabuje se tam, kde je relativně nízká.

Continue reading „Praha je ze všech světových měst osmá nejlepší v péči o životní úroveň“

Minimální mzda se od ledna zvedne o 1 150 Kč, spolu s ní poroste i zaručená mzda

Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální mzda ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč. Základní hodinová sazba vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Jde o druhé nejvýraznější navýšení minimální mzdy od roku 1991 a dotkne se přibližně 150 tisíc lidí, kteří ji aktuálně v Česku pobírají. Spolu s minimální mzdou se zvedne i zaručená mzda, tedy nejnižší možný výdělek, na který má zaměstnanec nárok podle své odbornosti a složitosti práce. Její zvýšení se pohybuje mezi 1 150 a 2 300 Kč měsíčně. Změna ovlivní také výši některých daňových slev, záloh na zdravotní pojištění či limit pro zdanění důchodů, které se odvozují právě od výše minimální mzdy.

Continue reading „Minimální mzda se od ledna zvedne o 1 150 Kč, spolu s ní poroste i zaručená mzda“

Vyčerpaný trh práce doplňují senioři, zaměstnaných lidí ve věku nad 60 let je v Česku o 30 tisíc víc než loni

Podle aktuálních údajů ČSÚ je v České republice zaměstnáno 460 tisíc osob starších 60 let, což je o 30 tisíc víc než na konci roku 2017. Dle studie personální agentury Adecco Group zkoumající vliv stárnutí populace na pracovní trh ve střední a východní Evropě je zaměstnávání seniorů jedním z řešení nedostatku pracovních sil v době rekordně nízké nezaměstnanosti a snižujícího se počtu pracujících v produktivním věku do 40 let. Zaměstnavatelé zároveň navzdory dřívějším předsudkům zjišťují, že zaměstnanci vyššího věku mohou být nejen díky svým letitým zkušenostem a znalostem pro firmy velkým přínosem. Aby si tyto pracovníky udrželi, začínají jim ve větší míře nabízet flexibilní úvazky i možnosti rekvalifikace a celoživotního vzdělávání. Continue reading „Vyčerpaný trh práce doplňují senioři, zaměstnaných lidí ve věku nad 60 let je v Česku o 30 tisíc víc než loni“

Nově vznikající mezinárodní IT Hub v Praze vyvíjí umělou inteligenci pro urychlení náboru

Na pražské Pankráci od letošního listopadu vyrůstá Adecco EMEA IT Hub, pracoviště vyvíjející zejména náborové aplikace na principu umělé inteligence pro všechny společnosti koncernu The Adecco Group v zemích Evropy, Afriky a Blízkého východu. Konkrétně se jedná o dceřiné personální agentury jako Adecco, Adia, Badenoch & Clark, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional či Yoss. Na světě existují jen dva další podobné regionální IT Huby skupiny, a to v Mexico City a Kuala Lumpur. Součástí pražského IT Hubu je i centrum pro kybernetickou bezpečnost, které zajišťuje ochranu The Addeco Group proti počítačové kriminalitě po celém světě. Aktuálně zde pracuje již 30 IT specialistů a nábor má pokračovat až do konce roku 2019. Cílem je 120 odborníků, z toho zhruba polovina Čechů.

Continue reading „Nově vznikající mezinárodní IT Hub v Praze vyvíjí umělou inteligenci pro urychlení náboru“

Česko je nejoblíbenější destinací pro outsourcing IT služeb mezi zeměmi střední a východní Evropy

V tuzemsku pracuje přes 75 000 zaměstnanců v odvětví IT pro více než 200 zahraničních firem převážně z Evropy, Afriky a Blízkého východu. IT služby v Česku nejčastěji outsourcují průmyslové firmy a nejvíce poptávanými zaměstnanci jsou programátoři. Možnosti dalšího růstu však omezuje nedostatek pracovních sil a rostoucí mzdové náklady. Vyplývá to ze studie personální agentury Adecco Group v zemích střední a východní Evropy, která zkoumá postup čtvrté průmyslové revoluce. Continue reading „Česko je nejoblíbenější destinací pro outsourcing IT služeb mezi zeměmi střední a východní Evropy“

Chybí lékaři, techničtí profesionálové i učitelé. Naopak úředníků či pracovníků v pohostinství je v Česku přebytek

Český pracovní trh se potýká s nedostatkem inženýrů, technických profesionálů a odborníků na informační a komunikační technologie. Schází také zdravotní sestry, porodní asistenti, lékaři a učitelé. Na tuzemském trhu je naopak přebytek pracovníků v pohostinství a gastronomii, úředníků, architektů, projektantů měst a projektových manažerů. Vyplývá to ze čtvrtletní analýzy českého pracovního trhu personální agentury Adecco Group.

Continue reading „Chybí lékaři, techničtí profesionálové i učitelé. Naopak úředníků či pracovníků v pohostinství je v Česku přebytek“

Čeští zaměstnanci jsou v porovnání se zbytkem střední a východní Evropy nejlépe připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci

V současnosti se lidé rekvalifikují po 20–25 letech, v důsledku probíhající čtvrté průmyslové revoluce to však bude každých pět let. Podobně se také bude zrychlovat i změna typu pracovních dovedností poptávaných zaměstnavateli. Česká republika má napříč celou Evropskou unií nejvyšší účast na celoživotním vzdělávání a programech odborného vzdělávání, což je klíčové pro úspěšnou rekvalifikaci. Česko má zároveň nadprůměrný soulad vzdělávacích programů a požadavků pracovního trhu, což jinak představuje zásadní globální překážku. Za největší problém v tuzemsku se naopak považuje odliv mozků. Vyplynulo to ze studie personální agentury Adecco Group v zemích střední a východní Evropy, která zkoumala postup čtvrté průmyslové revoluce. Ta spočívá zejména v turbulentním technologickém vývoji a zavádění automatizace. Continue reading „Čeští zaměstnanci jsou v porovnání se zbytkem střední a východní Evropy nejlépe připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci“

Analýza: Flexibilní práce získává na popularitě a přetváří pracovní trh

Globální studie personální agentury Adecco a společnosti LinkedIn zjistila, že lidé, kteří se živí formou krátkodobých pracovních projektů, ve své kariéře postupují na vyšší pozice v průměru o jeden rok dříve než lidé ze stejného oboru s tradičním plným pracovním úvazkem. Tento flexibilní způsob práce aktuálně využívají zejména odborní konzultanti z různých oborů, agenturní pracovníci či živnostníci s víceletými zkušenostmi. Za velmi atraktivní ho obecně považují i mladí lidé, v budoucnu lze proto o tuto formu práce očekávat zvýšený zájem. Markantní proměnu pracovního trhu v tomto směru potvrzují i výsledky studie OECD, podle které došlo od roku 2005 k více než patnáctinásobnému navýšení globálního počtu nezávislých pracovníků, kterých v současnosti v Evropě a USA působí přes 15 milionů. Continue reading „Analýza: Flexibilní práce získává na popularitě a přetváří pracovní trh“