CCA zavedlo ekonomický systém na CzechTourism

Agentuře CzechTourism byl dodán a úspěšně implementován ekonomický informační systém IRAP. Tento informační systém řeší evidenci a zpracování všech standardních účetních dokladů zpracovávaných v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích. (TZ)

Continue reading „CCA zavedlo ekonomický systém na CzechTourism“