Brno jako centrum vývoje robotů? CEITEC rozšiřuje své výzkumné zaměření

Doposud se vědci v rámci brněnského centra CEITEC soustředili zejména na výzkum v oblasti živých věd, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Vedení vědeckého centra však rozhodlo, že nově k těmto oblastem přibude i zaměření na vývoj řízení, senzorů, robotických systémů a umělé inteligence. Toto rozhodnutí mimo jiné podporuje skutečnost, že se výzkumníkům na CEITEC VUT podařilo získat projekt RICAIP. Díky němu totiž vzniká v jedné z průmyslových hal Pod Palackého vrchem testbed Průmyslu 4.0 za přibližně 450 mil. Kč.

Continue reading „Brno jako centrum vývoje robotů? CEITEC rozšiřuje své výzkumné zaměření“

CEITEC podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci s japonskou firmou Rigaku

Brno – Tokio. Mezinárodní spolupráce, kterou dlouhodobě udržuje výzkumná skupina Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky z CEITEC VUT s firmou Rigaku vyústila k podepsání dohody o prodloužení spolupráce. Rigaku je globálním výrobcem a distributorem vědeckých, analytických a průmyslových přístrojů využívajících rentgenové technologie. Díky spolupráci s touto firmou vycestovalo už dříve na stáž do Japonska několik studentů z CEITEC, aby se přímo zapojili do výzkumu a vývoje nového rentgenového tomografu a zobrazovacího softwaru v Rigaku.

Continue reading „CEITEC podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci s japonskou firmou Rigaku“

Petr Neugebauer se do Brna vrací s vědeckým grantem na 2 mil EUR

Na brněnském CEITEC VUT se od ledna začne řešit další ERC grant, který patří k těm nejprestižnějším grantům udělovaným Evropskou komisí. Petr Neugebauer s podporou 2 mil EUR bude vyvíjet revoluční metodu paramagnetické rezonance, která by znamenala významný posun v širokém spektru oborů jako je například fyzika, chemie či lékařství.

Continue reading „Petr Neugebauer se do Brna vrací s vědeckým grantem na 2 mil EUR“