Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci

V roce 2021 studovalo ICT obory na vysokých školách v Česku 22,4 tisíc osob, které tvořily 7,4 % všech vysokoškolských studentů. Dlouhodobě mezi nimi narůstá zastoupení žen a cizinců. Absolventů ICT bylo 3 801, tedy 6,3 % ze všech absolventů vysokých škol.

Continue reading „Téměř třetinu studentů ICT oborů tvoří cizinci“

Investice do ICT vybavení a softwaru rostou

Firmy a veřejná správa investovaly v loňském roce do ICT vybavení a softwaru
245 miliard korun. Výdaje domácností za ICT vybavení a služby druhý rok v řadě přesáhly hranici sta miliard korun. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT dosáhly 20,5 mld. Kč, V roce 2019 studovalo v České republice ICT obory na vysokých školách 20,6 tisíc osob. 

Continue reading „Investice do ICT vybavení a softwaru rostou“

České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno

Nejúspěšnějším domácím regionem v oblasti vědy, výzkumu a informačních technologií je hlavní město Praha, následované s větším odstupem Středočeským a Jihomoravským krajem. Především v oblasti kvalifikovaných lidských zdrojů a výzkumu k rozvoji pozitivně přispívají krajská města, kde sídlí významné univerzity či veřejné výzkumné instituce nebo klíčové podniky s vlastními vývojovými centry. Detailní informace dnes ČSÚ zveřejnil v publikaci „Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání – 2017“.

Continue reading „České vědě, výzkumu a IT dominují Praha a Brno“

Roboty využívají hlavně velké průmyslové firmy

Používání 3D tisku či robotické automatizace je doménou především velkých subjektů. V roce 2018 používala průmyslové roboty již více než polovina velkých, téměř třetina středních, ale jen 6 % malých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu.

Continue reading „Roboty využívají hlavně velké průmyslové firmy“

Nové statistické údaje o rozvoji digitální ekonomiky a informační společnosti v České republice byly zveřejněny na stránkách ČSÚ

Český statistický úřad zveřejnil na konci minulého a na začátku letošního roku několik nových publikací a dalších výstupů obsahující oficiální statistické údaje (TZ) Continue reading „Nové statistické údaje o rozvoji digitální ekonomiky a informační společnosti v České republice byly zveřejněny na stránkách ČSÚ“

Nejzajímavější informace z publikace „Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2015“

Český statistický úřad vydal na sklonku roku 2015 publikaci o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR. Na základě této publikace nyní přinášíme výběr několika nejzajímavějších informací, najdete zde na rozdíl od vydané publikace údaje s mezinárodním srovnáním ČR a ostatních členských států EU. (TZ) Continue reading „Nejzajímavější informace z publikace „Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2015““