Spotřební daně z alkoholu neplní své cíle. Zdanění tichého vína přinese do státní kasy 1,8 miliardy

Spotřební daně z alkoholu v České republice nerespektují cíle, které mají plnit, mimo jiné omezovat spotřebu za účelem snížení společenských nákladů na veřejné zdravotnictví. To se markantně ukazuje například u tichého vína, které je v současnosti od spotřební daně osvobozeno. Vyplývá to ze studie CEVRO Institutu. Autoři studie doporučují revizi stávajícího nastavení, zejména pak zavedení spotřební daně na tiché víno. Doporučují zvýšit základní sazbu spotřební daně u tichého vína z 0 Kč na úroveň vína šumivého, tedy 2340 Kč/ hl. Stát by tak mohl vybrat o 1,8 mld. Kč více. Spotřební daně tvoří přibližně 12 % celkových příjmů státního rozpočtu. 

Continue reading „Spotřební daně z alkoholu neplní své cíle. Zdanění tichého vína přinese do státní kasy 1,8 miliardy“