Pouze každý čtvrtý Čech má digitální kvalifikaci potřebnou pro úspěšný vstup na trh práce

V Praze dne 13. února 2017. Z výsledků zkoušek digitálních dovedností mezinárodního projektu ECDL v ČR v roce 2016 vyplynulo, že pouze 24 % absolventů zkoušek má digitální znalosti a dovednosti na takové úrovni, kterou očekává trh práce. IT podporu ve firmách nadměrně zatíží téměř 40 % absolventů zkoušek a stejný počet z nich nedokáže dostatečně efektivně pracovat s běžnými dokumenty. (TZ) Continue reading „Pouze každý čtvrtý Čech má digitální kvalifikaci potřebnou pro úspěšný vstup na trh práce“

Informatika a digitální gramotnost

Výuka počítačových (digitálních) dovedností ve školách je ohrožena přílišnou orientací škol na výuku kódování, resp. programování. Tento trend může vést k tomu, že mladým lidem budou chybět digitální dovednosti, které budou potřebovat při dalším studiu nebo na trhu práce. Toto je hlavní myšlenka souborného stanoviska nadace ECDL Foundation, vydaného 14. října 2015 v Evropském parlamentu v rámci akce pořádané místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu Catherine Stihler. (TZ) Continue reading „Informatika a digitální gramotnost“