EDUkační LABoratoř zahájila výzkum rizika syndromu vyhoření u pedagogů mateřských škol

Praha, 16. dubna 2018 – Ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy provádí vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) od dubna tohoto roku rozsáhlý výzkum mezi učitelkami a učiteli mateřských škol. Jeho cílem je zjistit, jaké je riziko syndromu vyhoření u zmíněných pedagogů a na základě zjištěných výstupů jim nabídnout účinnou pomoc. Výsledky budou zveřejněny na podzim.

Continue reading „EDUkační LABoratoř zahájila výzkum rizika syndromu vyhoření u pedagogů mateřských škol“

Výborné známky nezaručují, že žák všemu rozumí

Praha, 5. dubna 2018 – Vyučující se během svých hodin ocitají v mnoha různých rolích, používají nové metody výuky, moderní technologie a známkování už není tím jediným způsobem ohodnocení znalostí žáků a studentů. Pedagogové jako poradci, průvodci, moderátoři, mentoři, rozhodčí nebo koordinátoři a žáci čím dál více zodpovědní za vlastní vzdělávání. I to jsou změny, ke kterým dochází v oblasti školství.

Continue reading „Výborné známky nezaručují, že žák všemu rozumí“

Obliba online domácích úkolů roste. Zvyšují motivaci žáků a jejich schopnost pracovat s nejaktuálnějšími informacemi

Se zaváděním digitálních technologií do výuky se mění nejen podoba vyučovacích hodin, ale také způsob domácí přípravy. Místo klasických cvičení zadávají učitelky a učitelé stále častěji online úkoly. Pedagogům tento způsob zefektivňuje výuku a také usnadňuje komunikaci s rodiči či nemocnými dětmi. Žákům tento způsob přípravy do školy otevírá možnosti poznávání interaktivního prostředí, které je baví, zvyšuje jejich motivaci a zlepšuje mediální gramotnost a kritické myšlení.

Continue reading „Obliba online domácích úkolů roste. Zvyšují motivaci žáků a jejich schopnost pracovat s nejaktuálnějšími informacemi“

Někteří rodiče předškoláků vnímají ověřování jako obtíž a o jeho závěr ani nemají zájem

Ověřování úrovně vědomostí dětí, které se vzdělávají individuálně, je nastaveno na příliš brzo, uvítali bychom březen, duben. Mělo by být alespoň jedno další ověření tam, kde dítě vykazuje nedostatky. Rodiče se moc nezajímali o úroveň výstupů. Jednorázové ověření dosažené úrovně osvojování očekávaných výstupů nepovažujeme za vhodný způsob reflexe individuálního vzdělávání. To je jen část poznatků a názorů ředitelek mateřských škol, jejichž předškoláci plní povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání, které uvedly v rámci průzkumu. Ten realizovala v průběhu listopadu minulého roku vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB).

Continue reading „Někteří rodiče předškoláků vnímají ověřování jako obtíž a o jeho závěr ani nemají zájem“

Moderní technologie mění přípravu budoucích pedagogů

Praha, 6. listopadu 2017 – Mezi důležité kompetence učitele patří kritické myšlení, komunikační schopnosti a informační gramotnost. Učení je celoživotní proces a tablet není hračka, ale učební pomůcka. To je jen úzký výběr témat, o kterých se hovořilo na konferenci s názvem Jsme připraveni?, kterou na začátku listopadu pořádala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Continue reading „Moderní technologie mění přípravu budoucích pedagogů“