Za rok 2017 dosáhl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny výše 14,6 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný
podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 14,6 mld. Kč. Čistý zisk za rok 2016 činil díky jednorázovému příjmu z prodeje podílu ve Visa Europe 15,5 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk
v meziročním porovnání snížil o 5,5 %. Stále však pokračuje výrazný růst klientských úvěrů; bez vlivu reverzních repo operací se jejich hrubý objem v roce 2017 zvýšil o 9,2 %, přičemž reportovaný růst dosáhl 9,8 %. Continue reading „Za rok 2017 dosáhl konsolidovaný čistý zisk České spořitelny výše 14,6 mld. Kč“

Výsledky Erste Group za rok 2017: čistý zisk ve výši 1,31 mld. EUR (ROTE 11,5%) vedly ke zvýšení navrhované dividendy na EUR 1,20 za akcii

„V roce 2017 se opět ukázalo, že náš podnikatelský model jakožto banky zaměřené na obsluhu soukromé a korporátní klientely v regionu střední a východní Evropy funguje, a to navíc se skvělými výsledky – včetně nejvyššího čistého zisku v naší historii ve výši 1,31 mld. EUR.

Continue reading „Výsledky Erste Group za rok 2017: čistý zisk ve výši 1,31 mld. EUR (ROTE 11,5%) vedly ke zvýšení navrhované dividendy na EUR 1,20 za akcii“

Erste Group vykázala za prvních 9 měsíců roku 2017 čistý zisk ve výši 987,6 mil. EUR, je na cestě k dosažení plánovaného ukazatele ROTE ve výši minimálně 10 % a výhled na rok 2018 je stabilní

„Erste Group dosáhla za prvních devět měsíců roku 2017 čistého zisku ve výši 987,6 mil. EUR. Dle předpokladů je tento výsledek nižší než částka 1 179,2 mil. EUR, kterou jsme vykázali za stejné období předchozího roku, což bylo pozitivně ovlivněno jednorázovým výnosem z prodeje akcií společnosti VISA Europe. Panuje u nás spokojenost s našimi nejnovějšími výsledky, jichž jsme dosáhli na pozadí solidního úvěrového růstu o 5,6 procenta, historicky nízkých rizikových nákladů ve výši sedmi bazických bodů a velmi zdravých aktiv, přičemž nesplácené úvěry zákazníkům dále klesly na 4,3 procenta, což je nejnižší úroveň od roku 2008.

Continue reading „Erste Group vykázala za prvních 9 měsíců roku 2017 čistý zisk ve výši 987,6 mil. EUR, je na cestě k dosažení plánovaného ukazatele ROTE ve výši minimálně 10 % a výhled na rok 2018 je stabilní“

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2017 výše 11,7 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky prodeji podílu ve společnosti Visa Europe 11,9 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk
v meziročním porovnání snížil o 1,8 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich hrubý objem bez reverzních repo operací zvýšil o 9,1 %;  reportovaný růst dosáhl 13,7 %. Continue reading „Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl za první tři čtvrtletí roku 2017 výše 11,7 mld. Kč“

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně splácených úvěrů vzrostl o 6,7 % a klientské vklady o 11,6 %. V Evropě není téměř žádná jiná banka, která by se mohla pochlubit podobným růstem. Je to důsledek toho, že náš obchodní model funguje a samozřejmě i toho, že region střední a východní Evropy je nejrychleji rostoucím regionem v Evropě. Continue reading „Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR“

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl v 1. pololetí 2017 výše 7,7 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2017 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 7,7 mld. Kč. Čistý zisk za stejné období roku 2016 činil díky jednorázovým vlivům 8,2 mld. Kč. Z tohoto důvodu se čistý zisk v meziročním porovnání snížil o 6,9 %. Stále však úspěšně pokračuje výrazný růst hrubých klientských úvěrů, za posledních 12 měsíců se jejich objem zvýšil o 8,8 %. Continue reading „Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny dosáhl v 1. pololetí 2017 výše 7,7 mld. Kč“