Girls Day 2019: Holky technika baví!

7. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 25. dubna 2019 Gender Studies, o. p. s. v Mladé Boleslavi, Praze, Plzni a Olomouci. Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day) ve 166 zemích světa. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické … Pokračování textu Girls Day 2019: Holky technika baví!

Tisková zpráva Girls Day 2019 Holky technika baví!

7. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 25. dubna 2019 Gender Studies, o. p. s. v Mladé Boleslavi, Praze, Plzni a Olomouci. Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day) ve 166 zemích světa. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické … Pokračování textu Tisková zpráva Girls Day 2019 Holky technika baví!

Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané

Gender Studies, o.p.s. dokončila v roce 2018 genderové audity v osmi firmách a ve čtyřech institucích státní správy. Auditů bylo celkem 22, proběhly jak v Praze, tak na pobočkách, závodech a úřadech v regionech. Celkem se do procesu aktivně zapojilo 3.468 zaměstnanců a zaměstnankyň. Cílem genderového auditu je zkoumat nastavení personálních procesů a fungování firmy z pohledu rovných příležitostí … Pokračování textu Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané

6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.

Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Jedním z důvodů zůstává přetrvávající stereotypní představa o tradiční roli ženy ve vztahu k výběru povolání. Ženám tak uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Girls … Pokračování textu 6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.

Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“

V poslední vlně kauz sexuálního násilí a obtěžování, která proběhla médii a sociálními sítěmi, jsme zaznamenali, že se stále často používá pojem „sexuální harašení“. Mají-li ohlasy na sexuální obtěžování mít patřičnou váhu a vážnost a  náležitou úroveň po formální i obsahové stránce, neměly by se v nich opakovaně vyskytovat podobné zavádějící pojmy.  V následujícím textu vysvětlujeme spolu s lingvistkou … Pokračování textu Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“

TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech

V učňovském školství jsou výrazné genderové bariéry na všech úrovních vzdělávání ve všech zemích Visegrádu. V technických (= prestižnějších) oborech dosahuje počet chlapců až 90% všech studujících. Na pracovním trhu v oborech s vyučním listem má tato situace negativní dopad na ženy – potýkají se s nižší zaměstnaností a platy. Prosazování genderově netypických výběrů povolání u dívek a chlapců … Pokračování textu TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech

Výsledky soutěže o ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2016 diverzita na pracovišti

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. každoročně soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí (nejen) pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. (TZ)

Tisková zpráva: Stop kybernásilí na ženách a mužích

Stále větší část našeho života se odehrává v internetovém a telekomunikačním prostředí, internet, mobily, webové aplikace a sociální sítě se stávají nezbytnou součástí naší existence. Internet využíváme k práci, studiu i při trávení volného času. A jak ukazuje jeden z našich výzkumů (Gender a kybernásilí, 2014) netýká se tento fenomén pouze mládeže, zasahuje i do života generace střední a starší. „Prakticky každý, kdo je aktivní v internetovém prostředí, je reálně ohrožen kybernásilím“, říká genderová a informační specialistka Gender Studies, o.p.s. Michaela Svatošová. (TZ)