Technika a ICT je i pro holky!

Dnes proběhne jubilejní 10. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, který pořádá obecně prospěšná společnost Gender Studies, o.p.s. Letos Girls Day nově doplňuje instagramová kampaň @nenechseodradit (od studia technických oborů a ICT). Je to heslo, které Girls Day v České republice tradičně provází. Akce se bude konat v Praze a Mladé Boleslavi, ve 4 firmách, online i offline: Škoda Auto, CN Group, Vodafone, MSD. Zúčastní se jí na 120 dívek. Girls Day je pro účastnice možností načerpat inspiraci pro budoucí studijní či pracovní kariéru. Akce je otevřená všem dívkám ve věku mezi 15 a 25 lety, účast je pro ně zdarma. 

Continue reading „Technika a ICT je i pro holky!“

Výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti

V pátek 18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní v mnoha rovinách nejen profesního života – pro zaměstnavatele i zaměstnané.

Continue reading „Výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti“

Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané

Gender Studies, o.p.s. dokončila v roce 2018 genderové audity v osmi firmách a ve čtyřech institucích státní správy. Auditů bylo celkem 22, proběhly jak v Praze, tak na pobočkách, závodech a úřadech v regionech. Celkem se do procesu aktivně zapojilo 3.468 zaměstnanců a zaměstnankyň. Cílem genderového auditu je zkoumat nastavení personálních procesů a fungování firmy z pohledu rovných příležitostí žen a mužů.

Continue reading „Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané“

6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.

Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Jedním z důvodů zůstává přetrvávající stereotypní představa o tradiční roli ženy ve vztahu k výběru povolání. Ženám tak uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day) ve 166 zemích světa. Continue reading „6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.“

Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“

V poslední vlně kauz sexuálního násilí a obtěžování, která proběhla médii a sociálními sítěmi, jsme zaznamenali, že se stále často používá pojem „sexuální harašení“. Mají-li ohlasy na sexuální obtěžování mít patřičnou váhu a vážnost a  náležitou úroveň po formální i obsahové stránce, neměly by se v nich opakovaně vyskytovat podobné zavádějící pojmy.  V následujícím textu vysvětlujeme spolu s lingvistkou Mgr. Janou Valdrovou, Ph.D., proč je tento termín problematický.   

Continue reading „Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení““

TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech

V učňovském školství jsou výrazné genderové bariéry na všech úrovních vzdělávání ve všech zemích Visegrádu. V technických (= prestižnějších) oborech dosahuje počet chlapců až 90% všech studujících. Na pracovním trhu v oborech s vyučním listem má tato situace negativní dopad na ženy – potýkají se s nižší zaměstnaností a platy. Prosazování genderově netypických výběrů povolání u dívek a chlapců může problém částečně vyřešit a ekonomický vývoj zemí v regionu se tak nemusí zpomalovat kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků a pracovnic, především v rychle se rozvíjejících odvětvích jako jsou nové technologie. Continue reading „TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech“

Výsledky soutěže o ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2016 diverzita na pracovišti

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. každoročně soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí (nejen) pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. (TZ) Continue reading „Výsledky soutěže o ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2016 diverzita na pracovišti“