Výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti

V pátek 18. června 2021 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020. Pro 13. ročník byl ústředním tématem management mateřské a rodičovské a flexibilní formy práce se speciálním zřetelem na srovnání situace před pandemií COVID-19 a během ní. V době pandemie COVID-19 se znovu ukázalo, nakolik je téma rovných příležitostí zásadní … Pokračování textu Výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti

Technika a ICT je i pro holky!

9. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 22. dubna 2021 obecně prospěšná společnost Gender Studies, letos kvůli pandemii poprvé online. Girls Day se slaví tradičně vždy čtvrtý čtvrtek v dubnu v rámci Mezinárodního dne dívek v ICT a STEM oborech (Girls in ICT Day), který probíhá již deset let v zemích celého … Pokračování textu Technika a ICT je i pro holky!

Girls Day 2019: Holky technika baví!

7. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 25. dubna 2019 Gender Studies, o. p. s. v Mladé Boleslavi, Praze, Plzni a Olomouci. Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day) ve 166 zemích světa. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické … Pokračování textu Girls Day 2019: Holky technika baví!

Tisková zpráva Girls Day 2019 Holky technika baví!

7. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 25. dubna 2019 Gender Studies, o. p. s. v Mladé Boleslavi, Praze, Plzni a Olomouci. Girls Day připadá tradičně na poslední čtvrtek v dubnu, ve stejnou dobu probíhají akce spojené s mezinárodním Dnem dívek v ICT (Girls in ICT Day) ve 166 zemích světa. Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické … Pokračování textu Tisková zpráva Girls Day 2019 Holky technika baví!

Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané

Gender Studies, o.p.s. dokončila v roce 2018 genderové audity v osmi firmách a ve čtyřech institucích státní správy. Auditů bylo celkem 22, proběhly jak v Praze, tak na pobočkách, závodech a úřadech v regionech. Celkem se do procesu aktivně zapojilo 3.468 zaměstnanců a zaměstnankyň. Cílem genderového auditu je zkoumat nastavení personálních procesů a fungování firmy z pohledu rovných příležitostí … Pokračování textu Genderové audity – přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané

6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.

Cílem akce je povzbudit zájem dívek o technické obory. Nedostatek žen v technických profesích a studijních oborech je dlouhodobým problémem, firmy je těžko shánějí a přicházejí tak o jejich potenciál. Jedním z důvodů zůstává přetrvávající stereotypní představa o tradiční roli ženy ve vztahu k výběru povolání. Ženám tak uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech.  Girls … Pokračování textu 6. ročník Girls Day, kariérního dne pro dívky, pořádá ve čtvrtek 26. dubna 2018 Gender Studies, o. p. s.

Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“

V poslední vlně kauz sexuálního násilí a obtěžování, která proběhla médii a sociálními sítěmi, jsme zaznamenali, že se stále často používá pojem „sexuální harašení“. Mají-li ohlasy na sexuální obtěžování mít patřičnou váhu a vážnost a  náležitou úroveň po formální i obsahové stránce, neměly by se v nich opakovaně vyskytovat podobné zavádějící pojmy.  V následujícím textu vysvětlujeme spolu s lingvistkou … Pokračování textu Mediální omyl používání pojmu „sexuální harašení“

TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech

V učňovském školství jsou výrazné genderové bariéry na všech úrovních vzdělávání ve všech zemích Visegrádu. V technických (= prestižnějších) oborech dosahuje počet chlapců až 90% všech studujících. Na pracovním trhu v oborech s vyučním listem má tato situace negativní dopad na ženy – potýkají se s nižší zaměstnaností a platy. Prosazování genderově netypických výběrů povolání u dívek a chlapců … Pokračování textu TISKOVÁ ZPRÁVA: Visegrádské země stále bojují s nedostatkem žen v technických oborech

Výsledky soutěže o ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2016 diverzita na pracovišti

Již od roku 2004 realizuje Gender Studies, o. p. s. každoročně soutěž o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Jinak tomu nebylo ani letos, neboť téma rovných příležitostí (nejen) pro ženy a muže považujeme v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních konotací genderové problematiky, říká Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. (TZ)

Tisková zpráva: Stop kybernásilí na ženách a mužích

Stále větší část našeho života se odehrává v internetovém a telekomunikačním prostředí, internet, mobily, webové aplikace a sociální sítě se stávají nezbytnou součástí naší existence. Internet využíváme k práci, studiu i při trávení volného času. A jak ukazuje jeden z našich výzkumů (Gender a kybernásilí, 2014) netýká se tento fenomén pouze mládeže, zasahuje i do života generace střední a starší. „Prakticky každý, kdo je aktivní v internetovém prostředí, je reálně ohrožen kybernásilím“, říká genderová a informační specialistka Gender Studies, o.p.s. Michaela Svatošová. (TZ)