Marketingové rozpočty budou v roce 2015 růst

Marketingové rozpočty v roce 2015 porostou; hlavními trendy zůstanou reklama na sociálních sítích, mobilní web a obsahový marketing. Roste i zájem o využití mobilních zařízení jako platformy pro obchod. Potvrzuje se i stále pozitivnější vnímání fenoménu Big Data, který se posouvá ze sféry buzzwordů (tj. pojmů, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají) mezi skutečné trendy, které jsou hojně diskutované i používané. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2015, který mezi 282 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů provedla poradenská společnost Idealisti. (TZ) Continue reading „Marketingové rozpočty budou v roce 2015 růst“

Marketingové rozpočty v roce 2014 ovládne mírný optimizmus

Marketingové rozpočty v roce 2014 nebudou klesat a možná i mírně porostou. Stejně jako v minulých letech bude kladen velký důraz na využití sociálních sítí, mobilního webu a správné nastavení obsahového marketingu. Za stále důležitější bude také považován monitoring sociálních médií. Buzzwordy (pojmy, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají) minulých let, termíny  „3D tisk“, „Big Data“ a „Crowdsourcing“ vykazují pozitivní posun a marketéři více věří jejich praktickému využití. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2014, který mezi 230 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů provedla poradenská společnost Idealisti. (TZ)

Continue reading „Marketingové rozpočty v roce 2014 ovládne mírný optimizmus“

Marketingové rozpočty budou v roce 2013 stagnovat

V roce 2013 dojde ke stagnaci a mírnému poklesu firemních marketingových rozpočtů. Velký důraz bude kladen na využití sociálních sítí, mobilního webu a správné nastavení obsahového marketingu. Naopak mezi buzzwordy, tedy pojmy, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají, najdeme například značkové aplikace, neuromarketing, crowdfunding nebo 3D printing. Vychází to z výzkumu Trendy v českém marketingu 2013, který mezi 154 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů provedla poradenská společnost Idealisti. (TZ)

Continue reading „Marketingové rozpočty budou v roce 2013 stagnovat“