Konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days: Investice do vzdělávání je strategickou nutností pro další přežití

Dva dny se více než osmdesát top manažerů významných českých a slovenských firem společně s vrcholnými představiteli a učiteli vysokých škol ekonomických a technických oborů obou zemí zabývalo významem vzdělávání pro budoucnost podniků. Podle účastníků konference Business Navigation® Days (BND) 2017 totiž přichází doba, kdy se pro firmy spolupráce s vysokými školami, kvalitní příprava studentů reflektující potřeby trhu a další vzdělávání manažerů stávají takřka existenční nutností. BND se pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR konaly v hotelu Zámek Valeč u Hrotovic na Vysočině 27.–28. dubna. Continue reading „Konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days: Investice do vzdělávání je strategickou nutností pro další přežití“

Konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days: Pro podniky v České republice neznamená Donald Trump globální hrozbu, ale příležitost

Témata BND 2016:

  • Stojí za úspěchem podniku geniální nápad nebo systematická práce?
  • Vzhledem k turbulentnosti trhů, nemají dlouhodobé strategie v současném světě smysl.
  • Potřeby zákazníků je třeba předvídat s předstihem za pomocí chytrých systémů na podporu podnikového řízení. (TZ)

Continue reading „Konference o podnikovém řízení Business Navigation® Days: Pro podniky v České republice neznamená Donald Trump globální hrozbu, ale příležitost“

„Mistři čísel“ se sjeli na konferenci Business Navigation® Days v rekordním počtu

Na konci dubna se uskutečnil již desátý ročník jedné z největších konferencí o podnikovém řízení, Business Navigation® Days. Setkání odborníků pořádá každoročně společnost Inekon Systems, která si pro tento rok vybrala město Třebíč a místní Grand hotel. Konference se nesla v duchu nabitého programu a rekordního zájmu ze strany odborné veřejnosti. Jubilejní ročník přilákal největší množství generálních a finančních ředitelů předních českých a slovenských firem, stejně jako dalších controllingových specialistů. Ačkoli byla celková kapacita konference oproti minulému ročníku o třetinu navýšena, více než 120 účastníků opět přimělo organizátory k zastavení registrace již dva týdny před zahájením konference právě z důvodu jejího naplnění. (TZ) Continue reading „„Mistři čísel“ se sjeli na konferenci Business Navigation® Days v rekordním počtu“