Soudní exekutor Juraj Podkonický vyzval pražský magistrát a Dopravní podnik hlavního města Prahy, aby se v rámci tzv. „milostivého léta“ vzdaly části svých pohledávek

Praha, 29, listopadu 2021 – Pražský magistrát ústy své radní JUDr. Hany Kordové Marvanové, Česká televize a její nezisková organizace Člověk v tísni ústy Daniela Hůleho vyzvaly 24.11. 2021 v článku zveřejněném na serveru iHNed.cz soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, PhD. z Exekutorského úřadu pro Prahu 5, aby „nevydělával víc, než povoluje zákon“. Tato výzva se týkala vymáhání pohledávek České televize z neplacení měsíčních poplatků za televizi a pohledávek Dopravního podniku hlavního města Prahy z nezaplaceného jízdného a přirážek k jízdnému (tj. pokut). Podle JUDr. Juraje Podkonického je tato výzva buď naprosto falešným pokrytectvím nebo důkazem zarážející neznalosti práva. Klíč k tomu, aby soudní exekutor nevymáhal „dvojí náklady“, drží v ruce Česká televize a Dopravní podnik hl. m. Prahy jako oprávnění.

Continue reading „Soudní exekutor Juraj Podkonický vyzval pražský magistrát a Dopravní podnik hlavního města Prahy, aby se v rámci tzv. „milostivého léta“ vzdaly části svých pohledávek“