Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k „Matici opatření ministerstva zdravotnictví“ ministerstva zdravotnictví ze dne 13. listopadu 2020

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR pečlivě sleduje kroky vlády ČR v boji proti epidemii Covid19 a jejich dopady vůči postiženým podnikům i odvětvím. Sami se také aktivně podílíme na jednáních s jednotlivými ministry vlády i s premiérem a iniciujeme možná opatření tak, aby odpovídala současným potřebám i možnostem.

Continue reading „Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k „Matici opatření ministerstva zdravotnictví“ ministerstva zdravotnictví ze dne 13. listopadu 2020“