Mazars CEE Tax Guide 2021: Daně ve střední a východní Evropě vlivem pandemie klesaly

  • Regionální průměr celkových mzdových nákladů zaměstnavatelů činí 160 procent čisté mzdy, nejnižší povinné odvody jsou v Rumunsku, nejvyšší na Slovensku.
  • Průměrná úroveň mezd v eurech se loni nejvíce zvýšila v soukromém sektoru,  nejvyšší průměrná mzda v regionu je v Německu, naopak nejnižší v Kosovu a na Ukrajině.
  • Nejvyšší standardní sazbu DPH mají Maďarsko a Chorvatsko. 
  • Německo má nejvyšší sazbu daně z příjmu právnických osob, nejnižší sazbu mají Maďarsko a Černá Hora.
Continue reading „Mazars CEE Tax Guide 2021: Daně ve střední a východní Evropě vlivem pandemie klesaly“

Rebranding značky je klíčovým milníkem v historii auditorské a poradenské společnosti Mazars

  • Mazars rebranduje svoji značku ve více než 90 zemích a teritoriích 
  • Rebranding má za cíl podpořit úspěšnou strategii celosvětové expanze skupiny a akcentovat odlišný pohled na trh auditorských a poradenských služeb 
  • Rebranding potvrzuje závazek společnosti podílet se na budování spravedlivého a prosperujícího světa
Continue reading „Rebranding značky je klíčovým milníkem v historii auditorské a poradenské společnosti Mazars“