Reakce společnosti NAFIGATE Corporation na tvrzení VŠCHT k technologii pro Čínu

PRAHA, 1. 4. 2016  –  Vysoká škola chemicko-technologická v tiskovém prohlášení tvrdí, že nebyla informována o budování továrny na folie z bioplastu, kterou v Číně staví naše společnost s čínským podnikem Cleanet. Jde o pilotní linku – poloprovozní a vývojové kapacity. V rámci současných jednání s čínskými partnery bylo podepsáno memorandum o transferu know-how na výrobu biodegradabilních folií do Číny. S projektem transferu know-how na výrobu biodegradabilních fólií nemá VŠCHT žádnou souvislost.  VŠCHT není spoluvlastníkem technologie ani know – how. (TZ) Continue reading „Reakce společnosti NAFIGATE Corporation na tvrzení VŠCHT k technologii pro Čínu“

Odborníci portálu Nafigate: závěry studie vědců z Edinburgu o nanovláknech jsou prakticky nepoužitelné

Odborníci soustředění kolem globálního centra excelence a obchodu v oblasti nanovláken –  NAFIGATE Corporation, bleskově zareagovali na nedávné výsledky původní studie Univerzity v Edinburgu. (TZ)

Continue reading „Odborníci portálu Nafigate: závěry studie vědců z Edinburgu o nanovláknech jsou prakticky nepoužitelné“

Revoluce v inovacích začíná: Češi spojují nanovlákna a superpočítač

Dvě česká centra excelence začnou společně vyvíjet nové nanovlákenné materiály. Globální centrum excelence v oblasti nanovláken –  NAFIGATE Corporation, se dohodlo na spolupráci s IT4Innovations, což je centrum budující superpočítač a IT výzkum na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Prvním společným projektem je modelování nanovlákenných membrán pro filtraci vody. (TZ)

Continue reading „Revoluce v inovacích začíná: Češi spojují nanovlákna a superpočítač“