ZVEŘEJŇOVAT DATA JE NORMÁLNÍ, OBSTRUKCE JE LUMPÁRNA. To je výsledek 11. ročníku OTEVŘENO x ZAVŘENO.

K Mezinárodnímu dni informací vyhlašuje Otevřená společnost, o.p.s. výsledky 11. ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO, která kultivuje principy demokratické společnosti prostřednictvím dobrých i špatných příkladů otevřenosti veřejné správy. Oceňuje největší „přátele“ a „nepřátele“ svobody informací a otevřenosti veřejné správy v České republice. (TZ)

Continue reading „ZVEŘEJŇOVAT DATA JE NORMÁLNÍ, OBSTRUKCE JE LUMPÁRNA. To je výsledek 11. ročníku OTEVŘENO x ZAVŘENO.“

Vláda projedná 4.1.2012 záměry změn zákona o svobodném přístupu k informacím.

Otevřená společnost vyjadřuje silné znepokojení nad tím, že návrh neplní protikorupční strategii# a je v rozporu s vládním zadáním. Odmítá klíčová opatření pro zrychlení přístupu k informacím (jako jsou prosazovací instituce, krátké lhůty pro soudní řízení, zavedení sankcí), a naopak zavádí opatření, která přístup k informacím ztíží (např. možnost úřadu odmítnout žádost pro její „obtížnou“ povahu, zrušení povinného zveřejnění poskytnutých informací, vyšší administrativní požadavky na žadatele). (TZ)

Continue reading „Vláda projedná 4.1.2012 záměry změn zákona o svobodném přístupu k informacím.“