Reklamace do 10 tisíc ohroženy

Spotřebitelská organizace Spotřebitel net otevřeným dopisem vyzývá skupinu poslanců v čele s paní poslankyní Helenou Langšádlovou ke stažení jejich návrhu novely občanského soudního řádu, který Poslanecká sněmovna projednává a jehož cílem je změnit pravidla přiznávání nákladů řízení ve sporech do 10.000 Kč. Novela usiluje o to, aby se zpravidla nepřiznávala náhrada nákladů na právní pomoc. Jde o obrácení dosavadního pravidla, kdy pro její nepřiznání, nebo snížení musely být dány důvody. Domníváme se, že navržená novela občanského soudního řádu poškozuje drobné věřitele, jelikož nabádá dlužníky s dluhem do10 tisíc korun k jejich neplacení. (TZ)

Continue reading „Reklamace do 10 tisíc ohroženy“

Program Spotřebitelský ombudsman slaví úspěchy

Program nazvaný „Spotřebitelský ombudsman“ vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v květnu letošního roku. Spotřebitelský ombudsman, ačkoli by se z názvu mohlo zdát, není žádná konkrétní osoba ani nový úřad. Jedná se totiž o novou agendu živnostenských úřadů. V rámci této agendy přijímají živnostenské úřady stížnosti spotřebitelů (zejména v souvislosti s předváděcími akcemi). Živnostenské úřady tyto stížnosti postupují spotřebitelským organizacím (mj. sdružení Spotřebitel net). Spotřebitelské organizace promptně komunikují se stěžovateli a s živnostenskými úřady. Do programu Spotřebitelský ombudsman jsme zapojeni již od jeho začátku. Dle našeho názoru již uplynula dostatečná doba pro zhodnocení této akce. (TZ)

Continue reading „Program Spotřebitelský ombudsman slaví úspěchy“

Nákup v e-shopu nemusí být noční můra

Sdružení Spotřebitel net se setkává nadále se stížnostmi na internetové obchody. Někteří prodejci nerespektují právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, případně dochází ke sporům ohledně dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy. Výjimkou není ani vrácení peněz po odečtení poštovného. (TZ)

Continue reading „Nákup v e-shopu nemusí být noční můra“

Stížnosti na DIMOCO se objevují i nadále

Sdružení Spotřebitel net upozorňuje na to, že problém s prémiovými SMS neskončil. V posledních dnech zaznamenalo sdružení další stížnosti spotřebitelů, kteří obdrželi nevyžádané textové zprávy od společnosti DIMOCO Czech s.r.o. („DIMOCO“), a zaplatili za to nemalé peníze. (TZ)

Continue reading „Stížnosti na DIMOCO se objevují i nadále“

Podvodné e-shopy se množí!

Naše sdružení Spotřebitel net se varuje před podvodnými e-shopy domaci-technika.eu a také e-shop  123obchod.eu. Spotřebitel net se chystá k dalšímu trestnímu oznámení, kdy vyzýváme všechny podvedené spotřebitele, aby nám zaslali na internetovou adresu spotrebitel@spotrebitel.net , základní údaje, jméno, adresu, částku, kontakt, název zboží a cenu a číslo účtu, kam byly peníze odeslány. Tyto e-shopy  jsou podvodné a finanční částky mohou být dost značné  a aby se ještě navýšily a sečetly, je třeba podat hromadné trestní oznámení. (TZ)

Continue reading „Podvodné e-shopy se množí!“

Sdružení Spotřebitel net varuje před uzavřením kupní smlouvy na pozemek na Měsíci na stránkách Vykupto.cz

Sdružení Spotřebitel net varuje všechny spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy na pozemek na Měsíci na stránkách slevového portálu Vykupto.cz, popř. přímo na stránkách dodavatele slevy, tj. Galaktické agentury s.r.o. Měsíc, popř. jiná vesmírná tělesa (planety apod.), jsou mezinárodním prostorem dle tzv. Kosmické smlouvy z roku 1967. Jinými slovy si žádný stát nesmí přivlastnit Měsíc. Z toho samozřejmě vyplývá, že se ani žádná fyzická ani právnická osoba nemůže stát pravoplatným vlastníkem pozemku na Měsíci, protože vlastnictví jako takové je právo, které může existovat jen v rámci určitého státu, neboť právě stát garantuje vlastnické právo. (TZ)

Continue reading „Sdružení Spotřebitel net varuje před uzavřením kupní smlouvy na pozemek na Měsíci na stránkách Vykupto.cz“