Nakupování budoucnosti se inspiruje od Průmyslu 4.0

Praha 27. 7. 2021 – V poslední době jsme se mohli seznámit s výsledky práce českých výzkumníků hledajících využití nejnovějších technologií v retailu. Odborníci ze severní Moravy spolupracují s kolegy z Jižní Koreji na několika významných úkolech z této oblasti. Nakupování budoucnosti by mělo být nejen rychlé a snadné, ale také bezkontaktní, s možností poskytnutí širokého spektra informací o zboží a samozřejmě i s možností nakupovat na dálku. Česko-korejskou spolupráci podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) prostřednictvím programu mezinárodní spolupráce DELTA, v rámci nějž byla poskytnuta výzkumnému projektu finanční podpora ve výši téměř 8 milionů korun.

Continue reading „Nakupování budoucnosti se inspiruje od Průmyslu 4.0“

Stavebnictví 4.0 přináší nový impuls do českého stavebního průmyslu

Praha, 17. 6. 2021 – V rámci Národního centra „Průmysl 4.0“ byla založena platforma „Stavebnictví 4.0“, jejíž ambicí je spojit významná výzkumná pracoviště, zejména na technických univerzitách, s progresivními stavebními firmami a nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci. Bude se tak dít nejen v prostorách Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a v centru Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze, ale také na dalších pracovištích, zejména na VUT v Brně a VŠB-TU v Ostravě. Cílem je propagace a zavádění nových technologií včetně využití principů Průmyslu 4.0 do výstavby a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti v evropském měřítku. 

Continue reading „Stavebnictví 4.0 přináší nový impuls do českého stavebního průmyslu“