Unicorn University jako první vysoká škola získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu na plně distanční formu studia

Praha, 3. listopadu 2020 – Národní akreditační úřad akreditoval plně distanční formu studia programu Softwarový vývoj na Unicorn University. Unicorn University se tak stala první vysokou školou, která získala od tohoto úřadu akreditaci na plně distanční vzdělávání. Rozšiřuje tak stávající akreditované programy na Unicorn University v prezenční a kombinované formě zaměřené na IT, datovou analýzu a business o možnost studovat plně online odkudkoliv a kdykoliv. První studenty studující plně online Unicorn University přivítá již v únoru 2021.

Continue reading „Unicorn University jako první vysoká škola získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu na plně distanční formu studia“