URS Czech: Přechod na elektronický reporting při certifikaci uspoří až 30 % času

Praha, 18. duben 2013 – United Registrar of Systems Czech (URS Czech), nadnárodní společnosti zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů, se zastoupením v Česku, přešla v těchto dnech celosvětově na „elektronický reporting“. Podle dosavadních výsledků uspoří až 30 % času certifikačního procesu. Důvodem je, že mnohdy je věnováno příliš mnoho času dokumentační fázi.  Tuto část auditu usnadnila a zefektivnila prostřednictvím moderních technologií. (TZ)

Continue reading „URS Czech: Přechod na elektronický reporting při certifikaci uspoří až 30 % času“

URS Czech: Přechod na elektronický reporting usnadní celosvětově certifikaci

Praha, 10. duben 2013 – Pokud má mít ISO certifikace pro firmu přidanou hodnotu, musí to chtít za prvé certifikovaná firma a za druhé musí mít příslušný auditor certifikační společnosti možnost efektivně audit provést. (TZ)

Continue reading „URS Czech: Přechod na elektronický reporting usnadní celosvětově certifikaci“