„Při dietě se hlavně musíte cítit dobře. Trápení k úspěchu nevede,” píše ve své knize Manuál úspěšného hubnutí obezitolog Martin Matoulek.

V České republice trpí skoro 60 % dospělých nadváhou. Jak toto vysoké číslo snížit? Jak se cítit ve svém těle fajn, a přitom se stále netrápit hlady? Odpovědi nejen na tyto otázky našel na základě svých dvacetiletých zkušeností s léčbou pacientů na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.. Jeho nová kniha Manuál úspěšného hubnutí je plná rad a osvědčených triků. Nestaví na nesnesitelných dietách a výrazných restrikcí, ale nabízí cestu, jak trvale zhubnout.

Continue reading „„Při dietě se hlavně musíte cítit dobře. Trápení k úspěchu nevede,” píše ve své knize Manuál úspěšného hubnutí obezitolog Martin Matoulek.“

Mimotělní oběh ve VFN už 12 let zachraňuje životy. I díky finanční pomoci od Konta Bariéry

Program vysoce specializované péče o kriticky nemocné pacienty formou mimotělní membránová oxygenace (ECMO) funguje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) už od roku 2007. Představuje rozhodující faktor při léčbě člověka s kritickým selháním plic, srdce či obojího.  Ve VFN je tato metoda použita v průměru u 60–70 pacientů z celé ČR ročně. Konto Bariéry letos podpořilo tento program a ve veřejné sbírce vybralo 193 049 Kč na čidlo měření průtoku a čelové světlo MedLED pro ECMO tým.

Continue reading „Mimotělní oběh ve VFN už 12 let zachraňuje životy. I díky finanční pomoci od Konta Bariéry“

Geriatrickou kliniku VFN a 1. LF UK rozduněl svými hudebními sety DJ Evryday a originálním zážitkem potěšil pacienty

Pacienti Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK měli možnost zažít unikátní vystoupení, které je většinou k vidění pouze v nočních klubech: živé mixování DJ přímo na klinice. Tuto jedinečnou aktivitu připravilo Centrum dobrovolných aktivit Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s Audio Polák. O samotné vystoupení se bez nároku na honorář postaral známý pražský hudebník DJ Evryday. Naše seniorní pacienty potěšil hned z několika důvodů. Už výběrem hudby, kdy citlivě mixoval soul a funky melodie 50. a 60. let 20. století, tedy hudbu jejich mládí. Senioři měli zároveň jedinečnou příležitost poznat, jakým způsobem se baví dnešní mladá generace, možná zrovna jejich vnoučata. Cílem akce bylo našim pacientům ukázat, že věk není překážkou, nabídnout jim nezapomenutelný zážitek a zpříjemnit originálním způsobem čas strávený na naší klinice.

Continue reading „Geriatrickou kliniku VFN a 1. LF UK rozduněl svými hudebními sety DJ Evryday a originálním zážitkem potěšil pacienty“

Toxický rok 2018 – nové drogy a téměř 20 000 konzultací s Toxikologickým informačním střediskem

Toxikologické informační středisko (TIS) při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK je jediným pracovištěm svého druhu v celé České republice. Nabízí celou řadu služeb spojených s akutním nebo chronickým toxickým působením látek na živé organismy a životní prostředí. Jednou z nejdůležitějších funkcí TIS je poskytování konzultací jak zdravotnickým zařízením, tak i laické veřejnosti. Počet hovorů každoročně narůstá, v loňském roce jich proběhlo 19 737 – tedy o 1 207 více než v roce 2017. Objevily se také nové návykové látky.   Continue reading „Toxický rok 2018 – nové drogy a téměř 20 000 konzultací s Toxikologickým informačním střediskem“

Projekt Simulační centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jehož cílem je vybudování unikátního centra pro simulace a modelování v medicíně, byl podpořen k financování

V loňském roce připravila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), jako partnerem, projekt na vybudování Simulačního centra VFN. Jeho cílem je rekonstrukce budovy Na Bojišti 1, Praha 2, a její vybavení simulační, zdravotnickou a výpočetní technikou potřebnou k realizaci dizertačních prací nově vznikajícího výzkumně zaměřeného doktorského studijního programu ČVUT „Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně“.

Continue reading „Projekt Simulační centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jehož cílem je vybudování unikátního centra pro simulace a modelování v medicíně, byl podpořen k financování“