Statisíce Čechů mají díky zapomenutým akciím z kuponové privatizace stále šanci získat peníze, se kterými nepočítali. Jejich nalezení i prodej lze díky službě Zapomenuté miliardy vyřešit rychle a snadno online.

Praha, 16. září 2021 Češi nechávají na stovkách tisíc investičních účtů z období kuponové privatizace i po 30 letech stále nepovšimnutý majetek za bezmála 10 miliard korun. Dosavadní provoz služby Zapomenuté miliardy, jež lidem pomáhá zapomenuté akcie či nároky na dividendy najít a snadno zpeněžit přitom ukázal, že většina Čechů o svých cenných papírech alespoň tuší. Od dalších kroků je ale dosud odrazoval příliš složitý proces, který čeká každého, kdo se rozhodne svoje cenné papíry z kuponové privatizace prodat sám. Díky službě Zapomenuté miliardy však tato překážka padla a na rychlý odprodej nalezených akcií, který preferuje více než 90 % lidí, teď může dosáhnout úplně každý.

Continue reading „Statisíce Čechů mají díky zapomenutým akciím z kuponové privatizace stále šanci získat peníze, se kterými nepočítali. Jejich nalezení i prodej lze díky službě Zapomenuté miliardy vyřešit rychle a snadno online.“

Vytěsnění akcionáři z dob kuponové privatizace mají poslední šanci přihlásit se o své nároky za více než miliardu korun. Klíčové promlčecí lhůty vyprší už letos na podzim

Praha, 26. srpna 2021 Nejméně o stovky milionů korun přijdou lidé, kteří se do letošního podzimu nepřihlásí o svoje nároky spojené s vlastnictvím akcií společností Česká spořitelna a Unipetrol. Ukazují to odhady představitelů služby Zapomenuté miliardy, která pomáhá lidem nalézt a zpeněžit dávno zapomenuté akcie získané v rámci kuponové privatizace 90. let. Od svého spuštění před dvěma měsíci už služba pomohla desítkám tisíc Čechů najít majetek za více než 300 milionů korun.

Za pouhých několik týdnů vyprší v případě obou těchto akciových společností tříletá promlčecí lhůta, po jejímž uplynutí vytěsnění menšinoví akcionáři ztratí nejen nárok na protiplnění za vytěsnění, ale také všechny dosud nevyzvednuté dividendy. V naprosté většině případů přitom akcie, o něž se na takzvaných nezařazených majetkových účtech nikdo nestará, a tím pádem jsou promlčením ohroženy nejvíce, patří lidem, kteří cenné papíry nabyli před desítkami let v rámci takzvané kuponové privatizace. Většinou tak dnes ani neví, že jim akcie patří a že z nich mohou mít peníze.

„V případě petrochemické společnosti Unipetrol vyprší lhůta 30. září, nároky vytěsněných akcionářů České spořitelny budou nenávratně ztraceny 5. listopadu. Tisíce lidí pak mohou navždy přijít o peníze, na které mají plný nárok, stačí se jen přihlásit o svá vlastnická práva. Právě teď tak má každý poslední šanci bezplatně si ověřit, zda mezi majitele zapomenutých akcií náhodou nepatří také,” popisuje Daniel Surmař, autor projektu Zapomenuté miliardy. Dodává navíc, že kromě ověření vlastnictví akcií je klíčovou přidanou hodnotou služby také skutečnost, že se v případě nálezu hodnotných akcií postará i o následné kroky. Lidé tedy nemusejí chodit do banky či makléřské společnosti ani vyplňovat složité formuláře od investičního dotazníku až po dokumenty proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Od projektu Zapomenuté miliardy obdrží nabídku na odkup a pokud ji využijí, dorazí jim peníze rovnou na účet.

Unipetrol a Česká spořitelna přitom nejsou jediné společnosti, kterých se promlčecí lhůta týká. Telekomunikační operátor O2 připravuje svolání valné hromady, na jejímž programu je vytěsnění minoritních akcionářů ve prospěch majoritního akcionáře – investiční skupiny PPF. Tomuto předcházel zrychlený odkup akcií O2 ze strany PPF, která v rámci tohoto odkupu zvýšila svůj podíl v O2 na 90,01 procenta. Rovněž akcionářům O2 tak v případě schválení návrhu brzy začne běžet tříletá lhůta, kterou budou mít na to, aby se o své nároky přihlásili. Podle Surmaře v tomto případě na akcie na nezařazených účtech, o něž se nikdo nestará, připadá dalších až 250 milionů korun v nevyzvednutých dividendách a nárocích na protiplnění za vytěsnění. Celkem tak promlčení hrozí u nároků za více než miliardu korun. „Jedná se o konzervativní odhad založený na datech z veřejných zdrojů. Počítáme s tím, že část lidí ještě o svoje nároky na poslední chvíli přihlásí. Pokud by se tak nestalo, mohly by propadnout dokonce až čtyři miliardy korun,” popisuje Surmař.

Nejvíce by měli podle Surmaře zpozornět lidé v důchodovém a předdůchodovém věku a jejich příbuzní. Průměrný věk nálezce akcií z dob kuponové privatizace totiž v rámci služby Zapomenuté miliardy činí 62 let. „Nejde o nic překvapivého, vždyť od zahájení kuponové privatizace letos uplyne už 30 let. Zapojit se do hledání zapomenutých akcií ale mohou i mladší lidé, kteří svým rodičům či prarodičům mohou pomoci zadat do online služby data,” říká Surmař.

Průměrná nalezená částka v rámci služby Zapomenuté miliardy činí 25 až 30 tisíc korun, výjimkou ale nejsou ani statisícové nálezy. „Ze zhruba 100 tisíc zaregistrovaných lidí jsme hodnotné akcie na nezařazených majetkových účtech našli ve zhruba každém devátém případě. Zatím nejvyšší nalezená částka přesáhla 400 tisíc korun a putovala do Zlínského kraje,” říká Surmař a dodává, že se s využitím služby nepojí žádné zbytečné náklady. „Poplatek klient hradí až ve chvíli, kdy pro něj skutečně najdeme hodnotné akcie a navíc mu předložíme nabídku na jejich odkup. Pokud se lidé zaregistrují a zjistí, že jim žádné hodnotné cenné papíry nepatří, je pro ně služba zcela zdarma. Lidé tak nemají co ztratit, mohou jen získat.”

O službě Zapomenuté miliardy

Online služba Zapomenuté miliardy umožňuje široké veřejnosti snadno a rychle ověřit případné vlastnictví akcií a dalších nároků z dob kuponové privatizace 90. let a včas tento majetek zpeněžit, pokud ještě má hodnotu. Provozovatelem služby je fintechový startup Stock Convertor zakladatele Daniela Surmaře a jeho týmu. S rozvojem a financováním projektu pomáhá společnost Brno Technology Accelerator. Více informací na www.zapomenutemiliardy.cz

Daniel Surmař je mladý podnikatel zaměřující se na projekty, jež mají pozitivní dopad na společnost a pomáhají koncovým zákazníkům využít naplno jejich potenciál. Pracovní zkušenosti z mnoha různých oblastí získal během svého působení v několika startupech. Kromě toho vymyslel, založil a řídí také vlastní projekty. Stojí například za ekologickou značkou kvalitního funkčního oblečení Growe nebo fintech startupem Zapomenuté miliardy, který pomáhá lidem nalézt a zpeněžit dávno zapomenuté akcie získané v rámci kuponové privatizace 90. let.

Zapomenutý majetek z kuponové privatizace se vrací lidem. Za pouhý měsíc Češi díky nové službě našli už 320 milionů korun

Praha, 21. července 2021 Zhruba 20 tisíc korun v průměrů připadá na každého ze 17 tisíc Čechů, kteří se díky nové službě Zapomenuté miliardy úspěšně zapojili do hledání svého zapomenutého majetku z doby kuponové privatizace. Výjimkou však nejsou ani mnohem větší nálezy. Zatím nejvyšší nalezená částka míří do okresu Zlín – šlo o celkem 407 tisíc korun.

Continue reading „Zapomenutý majetek z kuponové privatizace se vrací lidem. Za pouhý měsíc Češi díky nové službě našli už 320 milionů korun“

Na zapomenutých účtech z kuponové privatizace mají Češi majetek za 10 miliard korun. Nová online služba jim teď pomůže se k penězům dostat ještě před promlčením nároků

Praha, 7. června 2021 – V Česku je skoro 200 tisíc lidí, kteří jsou ve skutečnosti mnohem bohatší, než si myslí. Patří jim akcie a nároky na dividendy, o nichž nemají většinou ani tušení. Jde o pozůstatek kuponové privatizace, na který buď dávno zapomněli, nebo se o něm ani neměli šanci dozvědět, protože kuponovou knížku původně vlastnili jejich již zesnulí příbuzní. Díky nové online službě Zapomenuté miliardy teď může každý z pohodlí domova zjistit, zda mu také patří hodnotný majetek a proměnit ho na peníze ještě předtím, než dojde k nenávratnému promlčení nároků.

Continue reading „Na zapomenutých účtech z kuponové privatizace mají Češi majetek za 10 miliard korun. Nová online služba jim teď pomůže se k penězům dostat ještě před promlčením nároků“