Informační systémy ušetří nemocnicím čas i peníze. Pokud jsou ovšem správně nastavené

V jedné nemocnici je informační systém všeobecně hodnocen pozitivně jako prostředek, který šetří čas personálu a umožňuje mu věnovat více času léčbě pacientů, v jiné nemocnici si na počítače naopak stěžují, že jim přidělávají práci. Jak ukazuje společná analýza společností HealthCare Institute a Intel, kladný nebo záporný přístup k digitalizaci zdravotnictví je výrazně závislý na nastavení procesů ve zdravotnických zařízeních. Jednohlasně si pak zdravotníci stěžují na anachronický zdravotnický zákon z roku 1966, který dávno neodpovídá současným potřebám klinické praxe. (tisková zpráva, 5.10.2010)