Zaměstnanci chtějí více pracovat na vlastním počítači, obávají se ale narušení soukromí

Praha, 6. října 2016 – Zkušenost s využíváním svého vlastního počítače či tabletu i pro pracovní účely mají v Česku zaměstnanci jen 14 % firem. Nicméně významná část, 38 % zaměstnanců firem, kteří trend BYOD (Bring your own device) dosud nepodporují, by uvítaly, kdyby mohly pracovat na svých soukromých zařízeních. Průzkum mezi 807 zaměstnanci ve věku 18 až 60 let, kteří při své práci využívají počítačové technologie, prezentovala společnost Intel. Jeho výsledky jsou v souladu s výsledky dotazování mezi velkými firmami v ČR nad 100 zaměstnanců, z nichž trend práce na soukromých počítačových zařízeních zavedlo jen 7 %. (TZ)

Překážkou většího prosazení se trendu BYOD v českých firmách jsou zejména rizika v oblasti bezpečnosti firemního IT, která sdílejí zaměstnavatelé. Obavy spojené s některými prvky bezpečnosti, která s sebou BYOD nese, ovšem panují i na straně zaměstnanců. „Valná většina respondentů průzkumu (stupeň 7,07 na desetibodové stupnici) vyhodnotilo jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí a že by je mohl narušit. Poměrně rozšířené (6,41) je také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat,“ uvedl k výsledkům průzkumu Pavel Svoboda, marketing a PR manažer společnosti Intel. Existují ovšem i jiné obavy, které nejsou namířeny proti zaměstnavateli, ale do vlastních řad: mezi respondenty převládá názor (5,80), že v případě využívání vlastního počítače pro pracovní účely by měli větší tendenci nechat se v práci rozptylovat zábavou a vyřizovat v práci soukromé záležitosti.

BYOD si ovšem respondenti spojují i s pozitivními věcmi: většina se domnívá, že by v práci byli produktivnější, kdyby mohli pracovat na počítači, se kterým jsou důvěrně obeznámeni (5,85) a že by pro ně bylo jednodušší/praktičtější, mít práci i zábavu soustředěnou v jednom mobilním počítači (5,70).

Chceme pracovat „bezdrátově“, říkají zaměstnanci

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše „stavem mysli“, než pevným místem v kanceláři, svědčí i související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. Již téměř polovina zaměstnanců (48 %) už není pevně vázána ke svému pracovnímu stolu či kanceláři a může pracovat z jiného místa v rámci firmy, další 4 % zaměstnanců potvrdilo, že se tato změna v jejich firmě připravuje.

K tomu, aby zaměstnanci mohli pracovat plnohodnotně a efektivně i mimo svou kancelář v „chytrých“ konferenčních místnostech či sdílených kancelářích a hubech, potřebují využívat dalšího stupně mobility, kde už nebudou omezováni ani propojením s periferiemi prostřednictvím kabelů, drátů či adaptérů. Počítačové kabely na pracovišti vadí nadpoloviční většině oslovených zaměstnanců (57 %), přičemž 16 % je považuje za překážku vlastní mobility a efektivity práce, zbývajících 41 % v nich vidí problém spíše estetický.

Nicméně čtyři z pěti zaměstnanců (79 %) by technologii bezdrátového přenosu obrazu a propojení s perifériemi bez jakýchkoli kabelů ve své práci přivítali. Obdobně se tato technologie jeví perspektivní ředitelům IT českých firem. Ve své firmě by ji chtělo mít 73 % českých CIOs, což z ní společně s bezdrátovým nabíjením činí nejatraktivnější z technologických trendů posledních let.

„Myšlenka odstřihnutí se od všech drátů a kabelů je pro většinu zaměstnanců a IT profesionálů přitažlivá a lze očekávat, že si cestu do českých firem v brzké době najde,“ interpretuje výsledky průzkumu Pavel Svoboda ze společnosti Intel.

O společnosti Intel

Intel (NASDAQ: INTC) posouvá technologické hranice, aby uživatelům přinesl ty nejúžasnější zážitky. Informace o společnosti a práci více než sta tisíc jejích zaměstnanců lze nalézt na newsroom.intel.com a intel.com.