Personální posuny v Logica CEE

Novou výkonnou ředitelkou divize Service Lines společnosti Logica v regionu střední a východní Evropy (CEE) byla jmenována Ilona Kůsová. Ve funkci nahradí Zdeňka Menglera, který stojí za úspěšnou transformací této divize, jejímž úkolem je poskytování služeb klientům napříč všemi segmenty trhu. Zdeněk Mengler ve společnosti Logica přijal novou výzvu v podobě pozice Delivery Managera, zodpovědného za řízení projektů u zákazníků z oblasti státní a veřejné správy, financí, energetiky, dopravy a průmyslu.

Ilona Kůsová (44) vystudovala obor Technická kybernetika na Západočeské univerzitě v Plzni. Profesionální kariéru zahájila ve firmách Škoda Plzeň a Vikomt CZ, dále působila ve společnosti FCC Folprecht, kde se podílela například na projektech pro Českou televizi, Český rozhlas, Stock, Léčiva či Rako. Ve společnosti Logica prošla od roku 1998 postupně rolemi projektového a operačního manažera, v rámci nichž se podílela na přípravě nabídek a měla zodpovědnost za sestavování a řízení projektových týmů včetně realizace projektů u zákazníků. Naposledy pak zastávala post Delivery Managera se zodpovědností za kvalitní, včasné a nákladově efektivní dodávky projektů zákazníkům.

Ve své nové roli chce Ilona Kůsová využít své zkušenosti a znalosti ze svého předchozího působení u zákazníků a na projektech a soustředit se na posílení vazeb mezi zákazníky a projektovými týmy za účelem dalšího rozšíření a zefektivnění vzájemné spolupráce. Důraz chce klást především na větší interní propojení divize Service Line se všemi sektory a pokračování transformačního procesu.

Ve svém volném čase se Ilona Kůsová věnuje především rodině, se kterou ráda chodí do přírody, cestuje a v zimě i lyžuje. Čte beletrii, zajímá se o design a ráda tráví volné chvíle ve společnosti přátel.

Zdeněk Mengler (55 let) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Automatizované systémy řízení. Po jejím absolvování pracoval ve společnostech Agroprojekt Praha, Patentovém informačním centru a ČEZ. V devadesátých letech působil ve firmách Poštovní Banka, Unisys a od roku 1995 ve společnosti Logica. Zde působil nejprve jako konzultant, později jako projektový a operační manager. Díky značným zkušenostem z vedení projektů byl vyzván zúčastnit se transformačního procesu divize Service Lines, kterou s úspěchem zacílil správným směrem a nyní se vrací k projektům, avšak na pozici Delivery Managera zodpovědného za jejich řízení.

V nové funkci chce dále podporovat dobré jméno firmy Logica v oblasti dodávek komplexních a rozsáhlých projektů systémové integrace.

Ve svém volném čase se Zdeněk Mengler věnuje četbě, dálkovým běhům a cykloturistice. Rád cestuje po horách a zajímavých zemích.