Tieto nabízí vyšší efektivitu při obchodování s cennými papíry

Společnost Tieto představila nové řešení poskytované formou služby (Software as a Service – SaaS), které firmám z oblasti finančních služeb pomůže získat lepší kontrolu nad operacemi na kapitálových trzích a dosáhnout vyšší efektivitu při obchodování. Nová služba zajistí kompletní zpracování obchodu – od přijetí objednávky po zúčtování a vypořádání. Model Securities as a Service reaguje na potřebu firem obchodujících s cennými papíry zefektivnit vlastní činnost a dosáhnout tak vyšších zisků, zatímco soustředí své zdroje na získávání nových a udržení stávajících zákazníků.  (TZ)

Nová koncepce byla navržena zkušenými odborníky z oblasti technologií a kapitálových trhů. Vedle úspor nákladů na IT infrastrukturu umožní nová služba obchodníkům s cennými papíry nabídnout svým zákazníkům i přidanou hodnotu a zároveň jim pomůže s jejich udržením a posílením loajality, navzdory konkurenčnímu prostředí.

Jon Alvar Oyasaeter, ředitel divize kapitálových a finančních služeb společnosti Tieto uvedl: „Nejnovější řešení společnosti Tieto kombinuje naše odborné znalosti z oblasti obchodu s cennými papíry se špičkovými informačními technologiemi. Nabízíme zajištění správy aplikací a provozu a zbavujeme finanční společnosti nutnosti provádět modernizaci svých IT systémů. Přebíráme kompletní zodpovědnost za IT v rámci životního cyklu každého uskutečněného obchodu – od přijetí objednávky po zúčtování a vypořádání. Zajistíme i flexibilní integraci zásuvných modulů třetích stran pro algoritmické obchodování, inteligentní směrování a veškeré potřebné návaznosti mezi jednotlivými řešeními.“

Nová nabídka vychází ze silné tradice a zkušeností Tieto ve finančním sektoru a na trhu cenných papírů. Znalostní báze společnosti Tieto poskytuje solidní základnu pro expanzi na nové trhy, jakým je například Velká Británie. Firmy z oblasti finančních služeb ocení silného IT partnera, který chápe hlubší souvislosti aktuálního vývoje trhu, klíčové pro zajištění rychlé reakce na množství nových směrnic a požadavků souvisejících s řízením rizik a problémů s likviditou.

„Tento nový způsob poskytování služeb hraje v naší strategii budoucího rozvoje klíčovou roli s reálnými výsledky. V nedávné době s Tieto uzavřela smlouvu společnost  Storebrand Bank, přední hráč na poli norských finančních trhů, využívající SaaS řešení pro divizi operující na kapitálovém trhu,“ řekl dále Oyasaeter.

Řešení společnosti Tieto pro finanční služby zahrnují vše od bankovních služeb, internetového bankovnictví a plateb, přes služby na trhu platebních karet a kapitálových trzích, až po vývoj a správu aplikací i outsourcing.

O společnosti Tieto

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže našim zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S více než 17 000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT. www.tieto.com