Průzkum GFI Software: co skutečně dělají teenageři, když jsou online?

Společnost GFI Software publikovala studii týkající se domácího využívání internetu rodiči a jejich dospívajícími dětmi, která umožňuje lépe pochopit, jak se obě skupiny chovají online. Studie Parent-Teen Internet Safety Report identifikuje chování rodičů a jejich dospívajících dětí na internetu z pohledu obsahu, komunikace a ohrožení škodlivým obsahem. Studie zjistila, že pokud jde o kontrolu přístupu na internet v domácnosti, rodiče a děti hrají obvyklou hru „na kočku a na myš“, avšak obě skupiny se chovají tak, že vystavují sebe – a v případě rodičů ještě navíc i své zaměstnavatele – zbytečným rizikům. (TZ)

Průzkumu, který byl proveden mezi 22. březnem a 5. dubnem 2011, se zúčastnilo 535 párů dospělých a dospívajících (tj. celkem 1 070 respondentů) z amerických domácností s přístupem k internetu. Respondenti byli dotazování na témata online obtěžování, interakce dospívajících dětí s cizími lidmi, technologie internetové bezpečnosti, vzdělávání v oblasti internetové bezpečnosti, návštěvy webových stránek pro dospělé, domácího využívání pracovních počítačů a používání Facebooku.

Klíčová zjištění průzkumu zahrnují:

  • 15 % všech dospívajících dívek uvedlo, že bylo obtěžováno po internetu nebo prostřednictvím textové zprávy.

  • 31 % náctiletých přiznává, že online někomu sdělili něco, co by nikdy neřekli z očí do očí při osobním setkání.

  • 65 % rodičů uvádí, že nejméně jeden z jejich domácích počítačů byl napaden virem a 62 % z nich pocítilo nějaké či vážné problémy vyplývající z tohoto napadení.

  • 90 % rodičů, kteří doma využívají pracovní počítače, sdělilo, že je používají také pro nepracovní účely a 37 % z nich přiznává, že je nechávají používat i svými dospívajícími dětmi.

  • 31 % dospívajících chlapců přiznává, že navštěvuje webové stránky určené pro dospělé, a 53 % všech náctiletých, kteří tyto stránky navštívili, přiznalo, že lhalo při uvádění svého skutečného věku, aby získali přístup.

  • 34 % dospívajících uvedlo, že si vytvořilo online účty, o kterých jejich rodiče nevědí.

  • Pouze 28 % rodičů, kteří používají antivirový software, sdělilo, že denně aktualizují své virové definice, 24 % si není jisto, zda vůbec virové definice aktualizují.

  • Téměř dvě třetiny (29 %) náctiletých byly kontaktovány po internetu cizím člověkem a 23 % z nich nějakým způsobem odpovědělo.

  • 36 % rodičů využívá software pro webový monitoring nebo pro filtrování webových stránek, aby věděli o online aktivitách svých potomků a aby mohli blokovat nevhodný obsah.

„Studie Parent-Teen Internet Safety Report poskytuje jasný pohled na to, jak moderní počítačové prostředky používané v rodinách přinášejí potenciální hrozby vyplývající ze stále narůstajících online aktivit,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii společnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Není vůbec překvapující, že dospívající mládež se na internetu často chová velmi rizikově, stejně jako se chová v reálném životě. Co je ale překvapující, je přístup rodičů, kteří těmto hrozbám prakticky napomáhají nezodpovědným chováním, jako je například poskytování svého pracovního počítače k soukromým aktivitám nebo laxnost při aktualizování virových definic. Výsledkem je fakt, že využívání domácího internetu je významným rizikem nejen pro rodiny, ale také pro zaměstnavatele rodičů. Závěry této studie provedené v USA jsou přitom v souladu se zkušenostmi, které máme v České republice – není vůbec důvod se domnívat, že čeští rodiče a jejich děti jsou v rámci využívání domácího internetu jakkoliv zodpovědnější či osvícenější.“

Kompletní zprávu a souhrnný dokument týkající se průzkumu lze nalézt na: http://www.gfi.com/documents/GFI%20_2011_parent_teen_internet_safety_report_june.pdf

O GFI

GFI Software je předním softwarovým vývojářem. Malým a středním podnikům nabízí jednotný zdroj řešení pro oblast webové a emailové bezpečnosti, archivace, zálohování a faxování, síťového a bezpečnostního softwaru i hostovaných technologií. Produkty GFI jsou dostupné formou softwaru, v rámci cloud architektury (model SaaS) nebo jako hybridní řešení nabízející to nejlepší z obou těchto modelů. Díky technologiím s řadou ocenění, vstřícné cenové politice a silnému zaměření na požadavky SMB sektoru uspokojuje GFI potřeby produktivity a kontinuity vyžadované podniky po celém světě. Společnost má pobočky v USA, Velké Británii (Londýn a Dundee), Rakousku, České republice, Austrálii, Filipínách na Maltě a dalších částech světa, které se starají o stovky tisíc instalací. Obchodní model společnosti GFI je postaven na nepřímém prodeji přes partnerský kanál čítající celosvětově tisíce partnerů. Společnost je také Microsoft Gold Certified Partnerem. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.cz.