Průzkum sponzorovaný společností Novell poukazuje na rostoucí potřebu správy nestrukturovaných dat

Společnost Novell zveřejnila zprávu, která kvantifikuje náklady spojené se zajištěním shody s předpisy pro ukládání takzvaných nestrukturovaných dat, čili prostých souborů. Nezávislou analýzu vypracoval Ponemon Institute, výzkumné centrum zabývající se otázkami soukromí, ochrany dat a zabezpečení informací. Zpráva s názvem Compliance Cost Associated with the Storage of Unstructured Information (Náklady na dodržování předpisů související s ukládáním nestrukturovaných informací) vyčíslila průměrné roční náklady organizací, jimž se nedaří náležitě spravovat jejich intelektuální kapitál, na 2,1 miliónu dolarů ročně. (TZ)

Neustálý nárůst nestrukturovaných dat, jako jsou dokumenty, prezentace a tabulky, v nichž je uložen intelektuální kapitál organizace, staví zákazníky před náročné výzvy z hlediska úložišť, řízení a shody s předpisy. Pomocí srovnávací analýzy zhruba stovky organizací potvrdili odborníci centra Ponemon Institute skutečnost, že nasazení podpůrných technologií, které zjednodušují správu souborů, může snížit celkové náklady na shodu s předpisy související s ukládáním nestrukturovaných informací.

Klíčová zjištění

  • Náklady na shodu s předpisy ovlivňuje nejen počet zaměstnanců každé organizace, ale také její velikost. Menším organizacím hrozí proporčně vyšší náklady na ukládání nestrukturovaných informací. Průměrné náklady organizace s méně než 5 000 zaměstnanci jsou 1,23 milionu dolarů, zatímco průměrné náklady organizací s více než 75 000 zaměstnanci jsou 2,71 miliónu dolarů. Menší firmy tedy platí na každého zaměstnance šestkrát více než větší firmy.
  • Silně regulovaná odvětví jako finanční služby, farmacie, komunikace a zdravotnictví čelí nejvyšším nákladům na shodu s předpisy; v průměru za ni vydávají 2,5 miliónu dolarů ročně.
  • Mezi nejnákladnější aspekty uchovávání nestrukturovaných informací patří elektronické vyhledávání, řízení přístupu a interní audit. Tyto činnosti souborně stojí firmy více než 1,9 miliónu dolarů ročně.

„Úsilí o průběžnou správu a udržování systémů souborů je pro firmy neustálou výzvou. Když započtete drtivé náklady na zajištění shody s předpisy, je evidentní, že organizace potřebují lepší způsob, jak inteligentně spravovat informace,“ řekla Sophia Germanides, manažerka marketingu produktů, Novell. „Pro omezení problémů spojených s nestrukturovanými daty doporučuje Novell automatizaci založenou na identitách, která pomáhá organizacím plánovat a nasadit efektivní a finančně výhodnou úložnou infrastrukturu a také vyhovět požadavkům na shodu a řízení.“

Novell File Management Suite pomáhá zákazníkům zavést kontrolu nad prostředím ukládání dat pomocí tří produktů, jež společně hodnotí, přidělují a optimalizují ukládání souborů na základě identity uživatele. Novell File Reporter inventarizuje systémy souborů a poskytuje přehled o struktuře úložišť organizace. Na základě získaných informací umožňuje definovat zásady správy úložišť. Novell Storage Manager automatizuje všechny úlohy správy uživatelů a skupin na základě přizpůsobených firemních zásad. Novell Dynamic File Services optimalizuje využívání úložišť transparentním přesměrováním méně hodnotných souborů na levnější úložná zařízení způsobem, který snižuje náklady a zkvalitňuje procesy zálohování.

Další informace naleznete na stránce věnované Novell File Management Suite, kde si rovněž můžete stáhnout kopii výzkumné zprávy centra Ponemon Institute.

O společnosti Novell

Společnost Novell, Inc., celosvětový lídr v oblasti podnikových aplikací, pomáhá organizacím efektivně zvyšovat produktivitu i efektivně spolupracovat. Portfolio produktů Novell zahrnuje řešení pro správu e-mailů a plánování, týmovou spolupráci i správu souborů a tisku. Novell nabízí také řešení pro správu koncových pracovních stanic po celou dobu jejich životního cyklu, včetně jejich zabezpečení. S řešeními společnosti Novell mohou firmy dosáhnout nové úrovně produktivity a zároveň minimalizovat náklady, složitost a rizika spojená s jejich IT systémy. Více informací naleznete na webu www.novell.cz. Informace pro novináře jsou v originále k dispozici na adrese www.novell.com/pressroom.