Společnosti ArcelorMittal a CSC podepsaly smlouvu o infrastrukturních managed services v Evropě

Společnost CSC, vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb, oznámila, že se společností ArcelorMittal, největším světovým výrobcem oceli, podepsala smlouvu v oblasti poskytování managed services pro správu IT infrastruktury. Tato smlouva poskytuje rámec pro další specifické dohody uzavřené lokálními subjekty v daných zemích a vstoupí v platnost v okamžiku podepsání všech přístupových dohod.  (TZ)

Smlouva byla podepsána s pětiletou platností s možností prodloužení o další dva roky. Finanční podmínky nebyly zveřejněny. Zahájení dodávky služeb se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 (tj. ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2012 společnosti CSC). Všechny smlouvy budou předmětem úprav a dalšího schvalování, včetně konzultací s relevantními pracovními asociacemi.

Služby společnosti CSC jsou navrženy s cílem, aby pomohly řídit IT procesy firmy ArcelorMittal v Evropě a zvýšily kvalitu infrastrukturních služeb, umožnily implementaci nových řešení, zvýšily výkonnost zaměstnanců a snížily současné náklady. CSC poskytne ArcelorMittal služby pro správu podnikové infrastruktury (aplikace a web hosting, datová centra, ukládání dat, mainframy, zachování obchodní kontinuity a obnova systémů po havárii) a služby zaměřené na uživatelské systémy (stolní počítače, sítě, komunikace a spolupráce, tisk, bezpečnost a helpdesková podpora).

„Jsme přesvědčeni, že CSC prokáže správnost naší volby, nejen díky svým technickým kompetencím a své přítomností po celém světě, ale také díky využití svých globálních zkušeností, ochotě a vůli poskytnout zajímavé pracovní vyhlídky našim zaměstnancům, a nakonec díky celkovému zlepšení naší evropské IT infrastruktury,“ řekl Davinder Chugh, člen globální výkonné rady ve společnosti ArcelorMittal zodpovědný za oblast sdílených služeb.

CSC bude v oblasti provozování evropských informačních technologií firmy ArcelorMittal působit v regionu západní i východní Evropy. Na základě smluvních podmínek bude ve druhé polovině roku 2011 potenciálně převedeno do organizace CSC přibližně 240 zaměstnanců.

„Jsme nadšeni z příležitosti pracovat s ArcelorMittal, největší ocelářskou firmou na světě. Budeme podporovat misi ArcelorMittal ke zvýšení efektivity podnikání firmy a zvýšení kvality služeb poskytovaných klientům po celém světě,“ řekl Michael W. Laphen, předseda představenstva, prezident a ředitel společnosti CSC. „Tato smlouva je dalším potvrzením vedoucího postavení CSC na poli globálních infrastrukturních služeb a demonstruje naši schopnost řídit změny v rámci IT infrastruktur u nejinovativnějších a nejdynamičtějších firem na světě.

O ArcelorMittal

ArcelorMittal je největší světový výrobce oceli, působí ve více než 60 zemích světa. ArcelorMittal drží vedoucí pozici na všech hlavních globálních trzích, včetně automatizace, stavebnictví, zařízení pro domácnosti a obalové techniky díky masivním investicím do výzkumu, vývoje a technologií, přístupu k zásobám nerostných materiálů a široké distribuční síti. Na základě přítomnosti ve více než 20 zemích Evropy, Asie, Afriky a Ameriky má skupina přístup na všechny klíčové trhy s ocelí. ArcelorMittal se prostřednictvím dodržování svých klíčových hodnot, mezi které patří udržitelnost, kvalita a vůdčí role na trhu, zavazuje k zodpovědnému podnikání s respektem ke zdraví, bezpečnosti a dobrému pocitu svých zaměstnanců, partnerů a komunit, v rámci kterých společnost svoji činnost provozuje. ArcelorMittal se též zavazuje k udržitelnému působení v ekosystému životního prostředí a omezených zdrojů. Uvědomuje si důležitost své odpovědnosti k řešení výzev spojených s klimatickými změnami a nevyhýbá se vůdčí roli ve vývoji průkopnických ocelářských technologií a aktivnímu zkoumání a vývoji technologií a řešení výroby oceli, které přispívají k boji proti změně klimatu. V roce 2010 měla společnost obrat ve výši 78 miliard dolarů, přičemž celková produkce surové oceli činila 90,6 milionů tun reprezentující 8 % světové produkce oceli. Skupina ArcelorMittal je kótována na burzách v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, Bruselu, Lucemburku a na španělských burzách v Barceloně, Bilbau, Madridu a Valencii. Více informací naleznete na  www.arcelormittal.com

O CSC

CSC je vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb. Firma sídlí v americkém Falls Church, po celém světě má přibližně 91 000 zaměstnanců a za posledních 12 měsíců (končících 1. dubna 2011) vykázala obrat 16 miliard dolarů. Pro více informací navštivte www.csc.com.

Forward Looking Statements: Všechna prohlášení v této tiskové zprávě a ve všech tiskových prohlášeních vydaných v budoucnosti, která se přímo a exkluzivně nevztahují k historickým faktům, jsou kvalifikována jako „forward-looking statements“ ve smyslu zákona „Private Securities Litigation Reform Act“ z roku 1995. Tato prohlášení reprezentují záměry, plány, očekávání a přesvědčení společnosti a jsou předmětem rizik, nejasností a dalších nepředvídatelných faktorů, přičemž mnoho z nich je mimo kontrolu společnosti. Tyto faktory by mohly mít za následek vznik závažného nesouladu s danými prohlášeními. Přesný výpis těchto faktorů je k dispozici v sekci „Rizikové faktory (Risk Factors)“ ve formuláři společnosti CSC „10-K“ pro fiskální rok končící 3. dubna 2009 a v jakékoliv další aktualizaci dokumentace SEC. Společnost není zodpovědná za žádný záměr nebo závazek vyplývající z aktualizace těchto prohlášení, ať již v důsledku pozdějších událostí či jiných případů, s výjimkou zákonných požadavků.