Průzkum CSC: Cloud je pro CIO manažery téma č. 1

PRAHA, 1. října 2012 – Sedm z deseti pracovníků s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT z celého světa považuje cloud computing ve svém oboru za klíčové téma. To je rozdíl oproti roku 2011, kdy za hlavní náplň své práce považovala IT oddělení hlavně změnové procesy a rozvoj, přičemž cloud computing přitom uvedl jen každý čtvrtý odborník. (TZ)

To je výsledek výroční studie „CIO Barometer 2012“, kterou realizovala společnost CSC, vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb. Dotázáno bylo celkem 332 CIO ředitelů a IT manažerů z evropských i amerických firem.

Průkopníkem cloudových technologií jsou Spojené státy, kde koncept cloud computingu považuje za důležité téma 81 % dotazovaných odborníků. V Evropě zastává tentýž názor již 60 % expertů. Dramaticky se mění způsob, jakým je cloud computing vnímán. Odborníci na podnikové IT stále častěji chápou cloud nikoli jen jako variantu k outsourcingu, nýbrž jako zdroj zcela nového přístupu k IT.

Vedle cloudových projektů jsou v USA i Evropě středem zájmu rychlejší inovační procesy (60 %), změnové procesy a rozvoj (60 %) a zapojení IT do diskuse o podnikové strategii (59 %). K největším budoucím výzvám pro IT oddělení se řadí zabezpečení IT, optimalizace nákladů na služby (v Evropě) a lepší řízení vztahů se zákazníky a uživateli. Norbert Haslacher, CEO CSC Austria & Eastern Europe, k tomu říká: „Bezpečnost je nejvyšší prioritou, zejména vzhledem k rostoucí vlně hackerských útoků na podniky, která je patrná též v České republice a regionu střední a východní Evropy. Vysoká úroveň zabezpečení je nezbytná k tomu, abychom se ochránili před největšími riziky.“

Dalším zajímavým poznatkem je fakt, že jako nejdůležitější přínos IT oddělení k úspěchu celé společnosti vyzdvihují pracovníci s rozhodovací pravomocí roli svého oddělení jako katalyzátoru budoucího rozvoje společnosti. 65 % z nich uvedlo, že aplikace nových technologií jsou klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a důležitým faktorem úspěchu.

O studii CIO Barometer 2012

Průzkum „CIO Barometer“ byl letos uspořádán již počtvrté. Společnost TNS Sofres pro nejnovější vydání této studie zajistila odpovědi celkem 332 CIO, ředitelů a IT manažerů z podniků v Evropě (48 %) a USA (52 %). 74 % zúčastněných společností má přes 1 000 zaměstnanců.

O CSC ve východní Evropě

CSC působí v regionu východní Evropy od roku 1995 a je zde přítomna v 9 zemích: v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Litvě, Turecku a Srbsku, přičemž zde zaměstnává více než 1 000 pracovníků. CSC se v regionu zaměřuje na systémovou integraci, outsourcing vícejazyčných služeb podpory a široké spektrum near-shoringového softwarového vývoje. CSC v regionu poskytuje své služby především v oblasti integrace ERP a odvětvových systémů zákazníkům z odvětví finančních služeb, veřejného sektoru, zdravotnictví a utilit.

Díky globálním outsourcingovým centrům v Praze, Sofii a Vilniusu se CSC stalo ve východní Evropě jednou z nejsilnějších společností v poradenství, systémové integrace a outsourcingu. Pro více informací navštivte www.csc.com/eastern_europe.

O CSC

Společnost CSC je vedoucí globální poskytovatel řešení a služeb. Firma sídlí v americkém Falls Church, po celém světě zaměstnává přibližně 96 000 zaměstnanců a má zastoupení v 72 zemích světa. K 29. 6. 2012 vykázala obrat 15,8 miliard USD. Pro více informací navštivte, prosím, www.csc.com.