Autodesk ve spolupráci s FA ČVUT vyhlašuje 5. ročník soutěže REVIT OPEN pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol

Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlašuje již 5. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Letošním tématem je vytvoření návrhu příležitostného víceúčelového sálu se servisním příslušenstvím v areálu bývalého depa a bývalé točny na nádraží v Kořenově na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš.  (TZ)

Kořenov je horská obec v okrese Jablonec nad Nisou, na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, mezi Harrachovem a Desnou. Velká část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Původní obyvatelstvo bylo převážně německé, po odsunu Němců se do opuštěných chalup nastěhovali Češi a množství objektů začalo sloužit k rekreačním účelům. Obec Kořenov má mnoho zajímavostí – jednou z nich je unikátní ozubnicová dráha zvaná zubačka, na které řídil vlak Bolek Polívka ve filmu Kalamita. V areálu Kořenovského nádraží se nachází dnes již nefunkční, značně poškozená, ale architektonicky velmi zajímavá stavba železničního depa. V prostoru před depem je torzo drážní točny a zničená výtopna. Předmětem návrhu je obnova, nový život pro tento chátrající kout nádraží.

Návrhy by měly splňovat například následující parametry:

  • Poskytnout víceúčelový sál pro spolkovou činnost, bály, ochotnické divadlo, koncerty, sportovní akce, aktivity nejrůznějších organizací, institucí a škol atd.

  • Stavebně-technické řešení sálu musí umožnit relativně ekonomicky nenáročný celoroční provoz.

  • Součástí návrhu je sportovní bar pro maximálně 40 návštěvníků.

  • Soutěžící musí schematicky vyřešit bezkolizní přístup návštěvníků z nádraží.

Kompletní zadání celého projektu je k dispozici na www.revitopen.com

Soutěž je tradičně určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) stavebního a architektonického zaměření v České a Slovenské republice a zahraničním studentům studujícím v ČR na stipendiu. REVIT OPEN 2011 je veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se návrhy rovnoměrně posuzují z více odlišných hledisek, a které se již pravidelně účastní studenti fakult architektury i fakult pozemního stavitelství.

„Prostor bývalého depa a jeho okolí je unikátní technická památka, kde má být muzeum železnice,“ říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Naše soutěž by ráda upozornila i na možnost jiného využití. V Čechách a na Moravě se rozvíjí spolková činnost, vznikají nová regionální zájmová sdružení a lidé jsou ochotni se ve svém volném čase aktivně bavit. Část nádraží v Kořenově by se stala živým pulsujícím centrem, které by mohli místní i přespolní vzít za své.“

„V současné době je velmi aktuální téma renovace staré zástavby, tzv. brownfieldů,“ říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Podle některých odhadů ubylo od roku 1927 v České republice více než pětina orné půdy. Renovace staré zástavby tak přináší nejen zvýšení estetické hodnoty v nejbližším okolí, ale také šetří životní prostředí tím, že eliminuje potřebu výstavby „na zelené louce“. A to je v souladu s krédem společnosti Autodesk, která díky konceptu udržitelného navrhování a využívání metody BIM ve svých řešeních umožňuje minimalizovat ekologické dopady a zefektivňovat navrhování a výstavbu. Letošní ročník soutěže REVIT OPEN je odlišný od těch minulých v tom, že by měl studentům demonstrovat přínosy špičkového CAD softwaru nejen pro novou výstavbu, ale také v oblasti renovací staré zástavby.“

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2011, posledním dnem odevzdání návrhů je 1. listopad 2011 do 14:00 hod. Slavnostní vyhlášení a předání cen je plánováno na březen 2012. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě komerční licence softwaru společnosti Autodesk, notebooku a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

Podrobnější informace o soutěži, zadání a o podmínkách letošního ročníku společně s registrací naleznete na: www.revitopen.com.

O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.

O BIM (Building Information Modeling)

Metoda BIM je integrovaný proces pro účely digitálního zkoumání fyzických a funkčních charakteristik projektu tak, aby byl uskutečněn rychleji a hospodárněji s minimálními dopady na životní prostředí. V kompletním procesu jsou využívány koordinované a konzistentní informace k navrhování inovativních projektů, lepší vizualizaci a simulaci reálného vzhledu, lepšímu poměru cena/výkon, a k vytváření přesné dokumentace.