Společnost Tieto aktualizovala systém SAP Ostravských komunikací

Společnost Tieto úspěšně aktualizovala kompletní infrastrukturu systému SAP ve společnosti Ostravské komunikace. Projekt byl součástí průběžné modernizace infrastruktury IT Ostravských komunikací, které umožní společnosti i nadále efektivně spravovat komunikace a rozvíjet služby poskytované obyvatelům. (TZ)

Ostravské komunikace využívají řešení SAP na podporu procesů při údržbě a fakturaci údržby silnic, které má společnost ve své správě, při evidenci provozu motorových vozidel a k vykazování pracovní doby zaměstnanců. Aktualizace se týkala řešení SAP Solution Manager, SAP Content Server a SAP GUI na pracovních stanicích.

„Při inovaci infrastruktury řešení SAP jsme postupovali podle nejnovějších doporučení a metodologie, s využitím zkušeností našich konzultantů. Celý proces byl velmi hladký i díky naší dlouhodobé spolupráci se členy projektového týmu na straně zákazníka,“ řekl Radomír Domčík, projektový manažer ve společnosti Tieto.
O společnosti Ostravské komunikace, a.s.

Hlavním oborem činnosti společnosti Ostravské komunikace jsou opravy komunikací a silničních objektů, mostů, silniční zeleně, zimní údržba komunikací, údržba dopravního značení, dopravně inženýrská kancelář, správa parkovacích automatů a další činnosti spojené s provozem a údržbou silniční sítě na území města Ostravy. www.okas.cz

O společnosti Tieto

Tieto je přední severoevropská IT společnost poskytující služby v oblasti IT a produktového inženýrství. Naše vysoce specializovaná IT řešení a služby doplněné silnou technologickou základnou vytvářejí hmatatelné obchodní výhody pro naše místní i celosvětové zákazníky. Jako důvěryhodný transformační partner jsme blíže našim zákazníkům a rozumíme jejich specifickým potřebám. S téměř 18 000 experty se stáváme přední společnosti nabízející integrace služeb a poskytujeme to nejlepší v oblasti IT. www.tieto.com