Informační systém ZEUS – přehled o vzdělávání zdravotních pracovníků

Poprvé má Česká republika možnost čerpat finance z EU do vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (LLZ). V rámci Operačního programu LZZ vznikly 2 projekty – „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ a „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“. Průběh projektu a finanční čerpání je striktně řízeno pravidly Operačního programu LZZ, proto musel být vyvinut specifický informační systém, který byl pojmenován ZEUS. ZEUS zajišťuje kompletní evidenční a administrativní podporu obou vzdělávacích projektů. Součástí systému je i funkcionalita e-learningu, která umožňuje realizovat elektronická školení, včetně případných závěrečných testů. Pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), hlavního organizátora obou projektů, systém na míru vyvinula společnost Aquasoft. (TZ)

Vendula Pírková, ředitelka, IPVZ, o systému říká „ Přestože je informační systém ZEUS od Aquasoftu pro zdravotnickou veřejnost k dispozici teprve pár dní, své přínosy a užitek dokazuje již nyní. Systém zjednodušil a zpřehlednil přístup pro lékařské i nelékařské pracovníky k jednotlivým školením výše uvedených vzdělávacích projektů. Spolupráce s Aquasoft týmem fungovala velmi dobře, projekt jsme tak mohli přebrat v dohodnutém termínu, kvalitě a plném rozsahu.“

ZEUS pro IPVZ poskytuje kompletní servis v oblasti evidence jednotlivých vzdělávacích akcí, jednotlivých realizátorů akcí, smluvních vztahů apod. Výstupy ve formě statistik a reportů dávají IPVZ kompletní, aktuální přehled o průběhu vzdělávacích projektů včetně čerpání financí. Jednotlivým realizátorům vzdělávacích akcí umožňuje ZEUS evidovat termíny konání akcí, potvrzovat přihlášky jednotlivých účastníků, zaznamenávat výsledky školení apod. Pro vlastní lékaře a další zdravotnické pracovníky nabízí systém kompletní přehled otevřených akcí se specifikací nutných kvalifikačních předpokladů a pokynů pro školení. Pracovníci se mohou hlásit na jednotlivé termíny akcí, sledovat stav zpracování přihlášky a mají zde i osobní přehled získaných absolventských certifikátů z navštívených školení.

Michal Opat, vedoucí projektu, Aquasoft, projekt komentuje následovně „Pravidla Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na evidenci projektů jsou velmi přísná a jasně daná. Díky těmto pravidlům byly požadavky na systém ZEUS natolik specifické, že nebylo možné jednoduše využít ERP nebo jiné obecné řešení a bylo nutno vyvinout pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví systém přímo na míru.“

Očekává se, že prostřednictvím těchto vzdělávacích projektů bude do roku 2013 proškoleno přibližně 38 000 lékařů a nelékařských zdravotních pracovníků s více než 100 000 absolventských účastí.
Do budoucna se ZEUS může stát základem Centrálního registru zdravotnických pracovníků obsahujícího garantované údaje o vzdělání a kvalifikaci.

O Aquasoftu

Aquasoft patří mezi přední firmy v České republice zaměřené na dodávky informačních systémů. Na trhu působí od roku 1996. Aquasoft disponuje týmem více než 100 kvalifikovaných profesionálů. Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu vývojových a integračních projektů zahrnujících geograficky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy.

O IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech. Předností IPVZ je, že „pod jednou střechou“ nabízí kvalitní výuku, kvalifikované informace o postgraduálním vzdělávání, služby stravovací, ubytovací, kongresové a příjemné prostředí v učebnách i společenských prostorech pro odborné diskuse či přátelská setkání. Institut je otevřen všem, kteří se chtějí vzdělávat, i těm, kteří jako erudovaní odborníci mají zájem své zkušenosti předávat druhým a pomohou mu udržet vysoký kredit ve vzdělávání.