Veletrhy Brno nasadily personální systém Vema

Zavedení informačního systému Vema umožnilo společnosti Veletrhy Brno šetřit náklady, a přitom plně využívat nových, rozšířených možností v oblasti řízení lidských zdrojů.  (TZ)

“Informační systém Vema nám umožňuje bezproblémové zpracování personálních dat, dodržení legislativního rámce a kvalitní provázání na ostatní interní systémy,“ zhodnotil personální manažer společnosti Veletrhy Brno Ing. Tomáš Kroupa, PhD.

První výplaty měli zaměstnanci aplikací Vema spočítané již měsíc po zahájení implementace. Ostatní moduly, včetně úprav zadavateli na míru, byly implementovány v rozmezí následujících pěti měsíců. Významná veletržní správa nyní využívá aplikace Vema pro širokou škálu personální agendy – od výpočtu mezd a základní personalistiky, přes systemizaci a vzdělávání zaměstnanců, až po hodnocení či plánování a schvalování dovolené.

V souladu se současným trendem v IT se zákazník rozhodl všechny aplikace využívat vzdáleně přes internet formou služby (ASP Vema). Díky tomu má k dispozici plnou podporu, nejen co se týče správy systému a bezpečnosti dat, ale rovněž může pověřit pracovníky Vema, aby pomohli s řešením problémů zásahem přímo v jeho datech, bez nutnosti výjezdů. „Implementace ASP řešení nám poskytla významnou úsporu provozních nákladů,“ potvrzuje Tomáš Kroupa.

Přidanou hodnotou je pak podle jeho slov také možnost manažerů i řadových zaměstnanců přistupovat k personálním datům prostřednictvím Portálu Vema přímo z webového prohlížeče. Takové řešení zjednodušuje běžné personální procesy, jako je plánování dovolené, hodnocení nebo přihlašování na akce.Veletrhy Brno, a.s. jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Brněnské výstaviště se řadí mezi největší výstaviště světa. Ročně se zde koná zhruba 50 veletrhů, které navštíví téměř 1 milion návštěvníků. Společnost zaměstnává kolem 400 stálých zaměstnanců a v závislosti na právě konaných akcích další desítky přechodných.

Vema, a. s. je softwarová společnost s jednadvacetiletou tradicí, jeden z předních českých dodavatelů ucelených podnikových informačních systémů. Nabízí kompletní řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice.