Podle studie týmu Norton jsou přímé roční náklady spojené s počítačovou kriminalitou 114 miliard dolarů

Podle studie týmu Norton jsou roční náklady spojené s počítačovou kriminalitou 114 miliard dolarů.# Navíc hodnota času, který ztratily oběti kyberzločinu, je 274 miliard dolarů.# V uplynulém roce se obětí kyberzločinu stalo 431 milionu dospělých a celkové roční náklady spojené s kyberzločinem jsou 388 miliard dolarů (zahrnuje finanční ztráty i ztrátu času), což je podstatně více, než je částka spojená s černým trhem s marihuanou, kokainem a heroinem (288 miliard dolarů). (TZ)

Podle zprávy Norton Cybercrime Report 2011 se více než dvě třetiny dospělých (69 %) někdy stalo obětí kyberzločinu. Každou vteřinu se obětí počítačových zločinců stane 14 dospělých. Každý den se jedná o více než 1 milion obětí.# Norton Cybercrime Report ukazuje, že 10 % dospělých s přístupem k internetu z telefonu mělo někdy zkušenost s kyberzločinem právě skrz mobilní telefon. Zpráva Symantec Internet Security Threat Report číslo 16# upozornila na nárůst mobilních zranitelností o 42 % v roce 2010 oproti roku 2009. To jen potvrzuje zvýšený zájem počítačových zločinců o mobilní zařízení. Počet nových mobilních zranitelností operačních systémů vzrostl ze 115 v roce 2009 na 163 v roce 2010. Kromě hrozeb pro mobilní zařízení se zvyšuje i počet hrozeb pro sociální sítě a nedostatečná ochrana může být jednou z hlavních příčin nárůstu obětí počítačové kriminality.

Muž generace tisíciletí s mobilním telefonem

Studie jako nejčastější oběť popisuje muže ve věku 18 až 31 let s přístupem k internetu z mobilního telefonu. V této kategorii se 4 z 5 (80 %) mužů stalo obětí kyberzločinu. Nejčastější druh počítačové kriminality jsou počítačové viry a škodlivé kódy, se kterými má zkušenost 54 % respondentů. Následují podvody (11 %) a phishingové zprávy (10 %). Podle zprávy Symantec Internet Security Threat Report číslo 16 identifikoval Symantec v roce 2010 více než 286 milionů unikátních variant škodlivého kódu, což je nárůst o 19 % ve srovnání s 240 miliony v roce 2009.#

„Existují vážné rozdíly v tom, jak lidé chápou hrozbu kyberzločinu,“ říká Adam Palmer, Norton Lead Cybersecurity Advisor. „Počítačová kriminalita je mnohem rozšířenější, než si lidé myslí. V průběhu 12 měsíců třikrát tolik dotázaných dospělých bylo obětí kyberzločinu oproti zločinu v reálném světě. Ale pouze méně než třetina respondentů si myslí, že se pravděpodobněji v dalším roce stane obětí počítačové kriminality než tradičního zločinu. 89 % respondentů souhlasí s tím, že je potřeba udělat více, aby se počítačoví zločinci dostali před soud. Boj proti počítačové kriminalitě je otázkou nás všech. To vyžaduje, abychom byli obezřetnější a investovali do on-line vzdělání a bezpečnosti.“

Rozpor mezi povědomím o hrozbách a bezpečným jednáním ilustruje i fakt, že zatímco 74 % respondentů tvrdí, že si uvědomuje nebezpečí počítačové kriminality, mnoho z nich nepřijalo nezbytná opatření. 41 % dospělých uvedlo, že nemá aktuální bezpečnostní software pro ochranu osobních údajů na internetu. Navíc pouze méně než polovina (47 %) pravidelně kontroluje výpisy z kreditních karet, jestli nedošlo k nějakému podvodu, a 61 % nepoužívá komplexní hesla nebo je nemění pravidelně. Mezi uživateli s přístupem k internetu prostřednictvím mobilního telefonu má pouze 16 % nainstalovaný aktuální bezpečnostní software pro mobilní zařízení.

Celá zpráva Norton Cybercrime Report je k dispozici na stránce: http://norton.com/cybercrimereport.

O produktech Norton společnosti Symantec

Produkty Norton společnosti Symantec chrání spotřebitele před počítačovou kriminalitou pomocí technologií, jako je antivirová ochrana, ochrana před spywarem a ochrana před phishingem, a současně mají nízké nároky na systémové prostředky. Společnost poskytuje také služby, například zálohování online, vyladění počítače a ochranu rodiny online. Staňte se fanouškem týmu Norton v síti Facebook na adrese www.facebook.com/norton a sledujte náš mezinárodní informační kanál @NortonOnline na webu Twitter.

O společnosti Symantec

Společnost Symantec zaujímá světové prvenství v poskytování softwaru, zařízení a služeb, díky nimž mohou podniky i jednotliví zákazníci důvěřovat připojení ke světové síti. Společnost svým zákazníkům poskytuje software a služby zaměřené na předcházení bezpečnostních rizik a rizik týkajících se dostupnosti, dodržování norem a výkonu, a pomáhá jim tak chránit jejich infrastrukturu a informační zdroje a procesy. Společnost Symantec má ředitelství ve městě Mountain View v Kalifornii a pobočky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

Metodika Norton Cybercrime Report

StrategyOne provedlo mezi 6. únorem a 14. březnem 2011 rozhovory s 19 636 lidmi (12 704 dospělých starších 18 let  4 553 dětí ve věku 8 – 17 let a 2 379 učitelů) z 24 zemí (AUSTRÁLIE, BRAZÍLIE, KANADA, ČÍNA, FRANCIE, NĚMECKO, INDIE, ITÁLIE,  JAPONSKO, NOVÝ ZÉLAND, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, VELKÁ BRITÁNIE, USA, BELGIE, DÁNSKO, HOLANDSKO, HONG KONG, MEXIKO, JIŽNÍ AFRIKA, SINGAPUR, POLSKO, ŠVÝCARSKO, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY).

Tolerance chyb u celkového počtu vzorků dospělých (n=12 704) je + 0,87 % při přesnosti průzkumu 95 %. Celosvětové údaje byly vyváženy, aby bylo zajištěno, že všechny země budou mít stejnou váhu: počet dospělých n500.