Česká republika je součástí výzkumu, jenž vyčísluje dopady vysoké rychlosti připojení na výši HDP

Nová zpráva, kterou společně vypracovali Ericsson (burza NASDAQ:ERIC), Arthur D. Little a Chalmersova technologická univerzita na základě průzkumu provedeného v 33 zemích OECD, vyčísluje důsledky vysoké rychlosti připojení a ukazuje, že při každém zdvojnásobení rychlosti připojení se HDP zvýší o 0,3 procenta. * (TZ)

Růst HDP o 0,3 procenta v zemích OECD odpovídá 126 miliardám USD. To je částka větší než společné HDP baltských států a je to více než sedmina průměrné míry růstu zemí OECD v uplynulém desetiletí.

Studie rovněž dokazuje, že další zdvojnásobení rychlosti připojení může vést k růstu HDP, který přesáhne 0,3 procenta (např. čtyřnásobně vyšší rychlost připojení bude stimulem ke zvýšení růstu o 0,6 procent).

Dostupnost a kvalita vysokorychlostního připojení významně podporují hospodářský růst. Ericsson a Arthur D. Little v loňském roce zjistili, že každé zvýšení počtu uživatelů vysokorychlostního internetu o 10 procent zvýší růst HDP o 1 procento.

Tento růst vychází z vyšší přímé i nepřímé hospodářské činnosti, která je spojena se vznikem nových pracovních míst potřebných k vybudování infrastruktury vysokorychlostního připojení a k okamžitému zvýšení efektivity hospodářství. Hospodářský růst zároveň vyplývá ze záměrně vyvolaných změn pracovních postupů a procesů na všech úrovních společnosti. Účinek záměrně vyvolaných změn pracovních činností představuje nejudržitelnější rozměr vyššího růstu a může tvořit až třetinu výše uvedené hodnoty růstu HDP.

„Připojení umožňuje využívat pokročilejší online služby, chytřejší služby infrastruktury, dále také spojení na dálku a telekonferenční hovory. Kupříkladu v oblasti zdravotní péče očekáváme, že mobilní aplikace bude využívat 500 milionů občanů.“ prohlásil Johan Wibergh, ředitel obchodní divize sítě Ericssonu.

Na Světovém fóru o vysokorychlostním připojení, které se konalo v letošním roce v Paříži, prohlásil Johan Wibergh: „Očekáváme výrazný nárůst počtu uživatelů. Ze současné asi jedné miliardy uživatelů, kteří mají přístup k vysokorychlostnímu internetu, na přibližně 4 miliardy v roce 2015. Většina z tohoto počtu bude mít k dispozici mobilní vysokorychlostní připojení. Přístup k internetu a vysokorychlostnímu připojení představuje pouhý začátek inovací, spolupráce a společenského života.“

Výsledky průzkumu potvrzují, že státní strategie, které si uvědomují význam vysokorychlostního připojení a podporují jeho dostupnost, jsou správné.

Tento průzkum je vůbec prvním svého druhu, protože vyčísluje ekonomické dopady zvýšení rychlosti připojení formou komplexní vědecké metody za použití veřejně dostupných dat.

Poznámky redaktorům:

* Ekonomické dopady průměrně dosahované rychlosti připojení, v pevných i mobilních sítích, byly analyzovány za pomocí zpětné analýzy shromážděných dat se čtvrtletními intervaly v období let 2008–2010 ze 33 zemí OECD.

* Jednosměrný, izolovaný účinek.

* Země, ve kterých byl průzkum prováděn: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Chile, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Korea, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a USA.

* Průměrná dosahovaná rychlost připojení dle údajů organizace Ookla.

Multimediální obsah týkající se naší společnosti je k dispozici v oddíle Broadcast Room na stránkách: www.ericsson.com/broadcast_room

Celá zpráva ke stažení zde