Řetězec Družstvo CBA CZ přešel na EDI ORION, rozhodlo množství zúčastněných protistran

Obchodní řetězec Družstvo CBA CZ přešel po dvou letech zkušeností s elektronickou komunikací v obchodním styku na komplexní outsourcované řešení od CCV Informační systémy. Pro systém EDI ORION rozhodlo kromě úspory a efektivity i více než 50% zapojení stávajících obchodních partnerů CBA, mezi něž patří například Nestlé Česko, Hamé nebo Kraft Food ČR. (TZ)

O úspěchu nasazení elektronické výměny dat v obchodním styku rozhoduje kromě kvality a záběru daného řešení i míra jeho pokrytí u ostatních článků dodavatelského řetězce. Takový poznatek si odnesl řetězec Družstvo CBA CZ z dosavadního dvouletého provozování EDI systému od menšího dodavatele, v rámci něhož se mu podařilo vzájemně propojit pouze několik málo svých partnerů. V rámci dalšího rozvoje proto zvolil přechod na EDI ORION, který v České republice využívá více než 1 000 společností a měsíčně přenese do informačních systémů komunikujících protistran přes milion zpráv. Jako jeden z podkladů pro rozhodnutí posloužil CBA i výzkum mezi svými dodavateli, z něhož vyplynulo více než 50% pokrytí dodavatelů řešením EDI ORION. To ostatně potvrzuje i Kamil Ryšavý ze společnosti CBA: „V rámci výběrového řízení dostali důležité slovo naši partneři, protože o plnohodnotnou spolupráci s nimi nám jde především. A míra využití a aspekt spokojenosti hovořily jasnou řečí právě pro EDI ORION.“

Firmy chtějí snadnou správu a další kontrakty

Potvrzuje se tak trend ústupu od doposud využívaných způsobů elektronické komunikace na zavedená a široce rozšířená outsourcovaná řešení, která kromě pokrytí veškerých dokladů v obchodním styku, jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, ceníky aj., umožňují též velmi snadné a rychlé zapojení dalších protistran – obchodních parterů. „Vnímáme, že se zákazníci bez ohledu na velikost firmy přestali bránit uceleným outsourcovaným a cloudovým řešením, kdy neinvestují do vlastnictví aplikace, ale vnímají dobře přidanou hodnotu při minimalizaci nákladů na správu,“ doplňuje David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness a dodává: „Zapojením dalšího maloobchodního řetězce posilujeme naši pozici leadera na českém trhu a zároveň slavíme desetileté výročí vzniku konsolidačního centra ORION.“

Další informace o EDI ORION na http://www.ccv.cz/elektronicka-komunikace-edi/reseni-edi-orion/

O společnosti

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992 a patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions) a další pobočky působí v Brně (divize CCV eGovernment), v Opavě (divize CCV eBusiness) a v Kysuckém Novém Meste (CCV Slovensko). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poradenství a implementaci podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics) a dalších softwarových aplikací pro vybrané oblasti podnikání. Specializuje se na řešení pro poskytování elektronické výměny dat (řešení EDI Orion), zabezpečuje bezpapírový oběh obchodních dokladů. Vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu. CCV Informační systémy udržuje certifikát systému kvality ISO 9001:2009, je partnerem společnosti Microsoft s titulem Microsoft Gold Certified Partner a nositelem partnerského titulu Oracle Gold Partner.