CSC dokončila vývoj kmenového registru pacientů v Rakousku

PRAHA, 12. října 2011 – Společnost CSC, vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb, oznámila, že úspěšně vybudovala kmenový registr pacientů (Master Patient Index – MPI), který je nedílnou součástí rakouských elektronických zdravotních registrů (Electronic Health Record – EHR). Registr MPI, jež byl implementován v požadovaném čase a rozpočtu, představuje komponentu, která pracovníkům rakouského zdravotnictví umožní celonárodně vyhledávat informace o pacientech za použití čísla sociálního pojištění či elektronické karty eCard. Systém začne být v Rakousku produktivně využíván po schválení zákona o elektronických zdravotnických registrech a poté, co bude integrován se strategickým programem ELGA (Elektronische Gesundheitsakte). (TZ)

Systém je navržen tak, aby vyhledával elektronické záznamy, které jsou v současné době zadávány a ukládány na lokální úrovni. Rakouské registry EHR je zpřístupní příslušným zdravotnickým zaměstnancům z různých oddělení a nemocnic po celé zemi. Záznamy budou dostupné zdravotnickým zaměstnancům ve formě detailních informací uchovávaných v centrálním úložišti, čímž bude zajištěn přístup pracovníka k nejaktuálnějším informacím o ošetřovaném pacientovi.

Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví je zodpovědné za souhrnný program ELGA zaměřený na elektronické zdravotnické záznamy. Kontrakt se společností CSC na vybudování registru MPI a jeho následné integrace do programu ELGA podepsalo ministerstvo v lednu 2010.

„Registr MPI poskytne vysoce kvalitní data, která mohou poskytovatelé zdravotní péče využívat k efektivnímu snižování doby, kterou dnes tráví hledáním informací o daném pacientovi,“ říká Thomas Hladschik, senior program manager v ITSV (organizace IT služeb v oblasti sociálního pojištění) a vedoucí projektu.

„Jakmile bude elektronický zdravotní registr kompletní, kliničtí lékaři budou mít ihned k dispozici všechna relevantní data. Nebude proto potřeba zbytečně provádět opakované testy, dokumenty budou dostupné odkudkoliv a procesy péče o pacienta budou efektivnější a rychlejší,“ dodává T. Hladschik.

V okamžiku dokončení projektu budou v systému uložena demografická data všech 8 milionů obyvatel Rakouska. Projekt bude obsahovat data z existující národní aplikace Central Partner Management (ZPV), která byla rovněž vyvinuta společností CSC.

Registr MPI představuje jednu z mnoha komponent, které budou společně pokrývat kompletní zdravotní záznamy o pacientech. Mezi další komponenty patří registr poskytovatelů zdravotních služeb, registr dokumentů, autorizační koncept, systém uživatelských přístupů a zdravotnický portál. Tyto komponenty umožní zaměstnancům ve zdravotnictví přístup k informacím v klíčových aplikacích, včetně propouštěcích zpráv a dokumentace, laboratorních výsledků, rentgenových vyšetření a telemedicíny.

„Pro naši společnost se jedná o velký úspěch a jasný příklad toho, jak může být národní zdravotnický program úspěšný,“ říká Guy Hains, prezident firmy CSC. „Pomocí systému, který bude prezentovat detailní informace o pacientovi automaticky v místě ošetření, se budou lékaři věnovat více uzdravování svých pacientů a poskytování té nejlepší a nejbezpečnější možné péče. CSC tak transformuje zdravotní péči směrem ke kvalitnějším informacím a lepším rozhodnutím. Jsme hrdi na skutečnost, že naše řešení může být součástí rakouské vize „propojeného zdraví“ a pokročilé implementované architektury.“

O spolkovém ministerstvu zdravotnictví Rakouska

Rakouské spolkové ministerstvo zdravotnictví (BMG) je zodpovědné za kompletní projekt elektronických zdravotnických záznamů (ELGA) a je podporováno spolkovými státy a státním sociálním úřadem HVB (Hauptverband der Sozialversicherungsträger). Divize HVB, organizace IT služeb v oblasti sociálního pojištění (ITSV), pověřila v roce 2010 rakouskou pobočku společnosti CSC vyvinutím a integrací registru MPI do systému ELGA. Projekt, jehož dokončení je plánováno na rok 2012, poskytne klíčovým pracovníkům ve zdravotnictví přístup k elektronickým výsledkům rentgenových vyšetření, elektronickým propouštěcím zprávám, elektronickým laboratorním datům a elektronické historii léčby. Online portál se zdravotními informacemi obyvatel bude též vytvořen s cílem zajištění přístupu k individuálním datům pacienta po identifikaci elektronickou kartou eCard.

O CSC Healthcare EMEA

Divize Healthcare společnosti CSC v regionu EMEA je součástí skupiny CSC Global Healthcare Group poskytující služby soukromému i veřejnému zdravotnímu sektoru po celém světě. CSC jako vedoucí poskytovatel spolupracujících, škálovatelných IT řešeních pro zdravotnictví transformuje zdravotní péči prostřednictvím kvalitnějších informací pro lepší rozhodování. Společnost spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví a poskytovateli zdravotní péče v regionu EMEA na provedení reforem a řešení výzev v oblasti poskytování služeb digitalizovaného zdravotnictví. Hlavní směr vývoje produktového portfolia určuje centrum evropských řešení firmy „CSC European Solution Centre“, které je podporováno globálním centrem inovací CSC.

V současné době působí divize zdravotní péče regionu EMEA ve více než 11 zemích a zaměstnává přibližně 3 000 odborníků CSC na segment zdravotnictví. Jako součást celosvětové skupiny je podporována rozsáhlou sítí partnerů a poskytuje potřebné zkušenosti na lokálních trzích se zdravotní péčí.

O CSC ve východní Evropě

CSC působí v regionu východní Evropy od roku 1995 a je zde přítomna v 9 zemích: v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Litvě, Turecku a Srbsku, přičemž zde zaměstnává více než 1 000 pracovníků. CSC se v regionu zaměřuje na systémovou integraci, outsourcing vícejazyčných služeb podpory a široké spektrum near-shoringového softwarového vývoje. CSC v regionu poskytuje své služby především v oblasti integrace ERP a odvětvových systémů zákazníkům z odvětví finančních služeb, veřejného sektoru, zdravotnictví a utilit.

Díky globálním outsourcingovým centrům v Praze, Sofii a Vilniusu se CSC stalo ve východní Evropě jednou z nejsilnějších společností v poradenství, systémové integrace a outsourcingu. Pro více informací navštivte www.csc.com/eastern_europe.

O CSC

CSC je vedoucí globální poskytovatel technologických řešení a služeb. Firma sídlí v americkém Falls Church, po celém světě má přibližně 91 000 zaměstnanců a za posledních 12 měsíců (končících 1. dubna 2011) vykázala obrat 16 miliard dolarů. Pro více informací navštivte www.csc.com.